آزمایشگاه اندازه‌گیری و شبیه‌سازی امواج پیروشوک

معرفی آزمایشگاه اندازه‌گیری و شبیه‌سازی امواج پیروشوک

 انجام آزمایش‌های پیروشوک در وسایل هوافضایی در نمونه‌های پروازی و عملیاتی با تحریک مواد پیروتکنیک بسیار پرهزینه و ناامن است و ارائه روش جایگزین برای انجام این نوع آزمایش‌ها ضروری است. بدین منظور آزمایشگاه شبیه‌ساز محیط پیروشوک در پژوهشگاه هوافضا تأسیس شده است. امواج پیروشوک در این آزمایشگاه با ضربه مکانیکی به تیر رزونانسی ایجاد می‌شود که به‌صورت تیر گیردار بین دو تکیه‌گاه قرار گرفته است. تیر رزونانسی قابلیت تغییر فرکانس طبیعی و در نتیجه فرکانس شکست نمودار طیف پاسخ شوک در امواج پیروشوک را دارد و کاربرد این شبیه‌ساز را برای طیف گسترده‌ای از نمونه‌های آزمایش فراهم می‌کند. تیر با ضربه ناشی از یک مکانیزم آونگی تحریک می‌شود و موقعیت محل اعمال ضربه در راستای عرض و طول قابل تنظیم است. حسگرهای لازم برای اندازه‌گیری شدت امواج پیروشوک و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم برای ثبت و تحلیل داده‌های در این آزمایشگاه تهیه شده است که قابلیت اندازه‌گیری در چهار سطح شوک و در نرخ داده‌برداری قابل تنظیم را مهیا می‌کند. تجهیزات اندازه‌گیری به‌صورت قابل حمل است و می‌توان با استفاده از کابل‌های آن در فاصلة 15 متری از محل انفجار مستقر کرد. حسگرهای شوک تهیه‌شده را می‌توان با استفاده از قطعة واسطی برای اندازه‌گیری شتاب در سه راستای عمود بر هم استفاده نمود. شدت امواج و فرکانس شکست نمودار طیف پاسخ شوک را می‌توان با استفاده از عوامل قابل تنظیم در تیر رزونانسی تغییر داد تا نمودار مورد نیاز با استفاده از این تجهیزات را ایجاد و اندازه‌گیری کرد.

 

مطالعاتی و پروژه های انجام شده

  • تحلیل آزمایشگاهی انتشار امواج پیروشوک در کاوشگر فضایی
  • تحلیل آزمایشگاهی ایزولاتور الاستومری تحت اثر بارگذاری ضربه
  • تحلیل آزمایشگاهی پاسخ ضربه جاذب انرژی یک سامانه فضایی

 

خدمات قابل ارائه و زمینه های همکاری

  • تحلیل آزمایشگاهی پاسخ ضربه سازه
  • شبیه‌سازی آزمایشگاهی شوک ناشی از انفجار مواد پیروتکنیک
  • اندازه‌گیری تاریخچه شتاب و تحلیل طیف پاسخ شوک در بارگذاری‌های دینامیکی و ضربه
  • تحلیل آزمایشگاهی پاسخ ضربه ایزولاتورها

حاضرین در سایت

ما 17 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی آزمایشگاه اندازه‌گیری و شبیه‌سازی امواج پیروشوک