کاوشگرهای فضایی ایران

کاوشگر 1

طراحی و ساخت اولین كاوشگر ایرانی و ورود به حوزه کاوشگرهای فضایی

مأموریت اولین محموله کاوشگرهای فضایی، در آبان ۱۳۸۵ به انجام رسید. این محموله به گونه‌ای طراحی شده‌ بود كه داده‌های ضروری، در زمان اوج‌گیری ثبت و پس از بازگشت به جو و بازیابی در سطح زمین استخراج شوند. این محموله علمی ـ تحقیقاتی به تجهیزات گوناگونی برای اندازه‌گیری شرایط محیطی، تله‌متری داده‌ها و همچنین ارسال برخط تصاویر مجهز بود.

در لحظات اولیه این مأموریت، محموله و حامل به صورت یكپارچه و بدون انحراف، مسیر پروازی خود را طی کردند و داده‌های سامانه تله‌متری و تصویر پرواز محموله، به صورت مطلوبی در ایستگاه زمینی دریافت می‌شد. پس از آن، ارتباط محموله با زمین قطع شد و کاوشگر در نزدیكی سكوی پرتاب سقوط كرد. دلیل ناتمام ماندن این مأموریت، اشکال ایجاد شده در اتصال بین محموله و حامل بود. بر این اساس، مقرر شد تا قسمت‌های سازه‌ای این محموله شامل جایگاه اصلی قطعات، پوسته‌ها و بخش بازیابی مورد بازنگری قرار گیرند و محموله بعدی با اصلاحات لازم، آماده پرتاب شود.

 

کاوشگر 1

کاوشگر ۱- اولین محموله طرح کاوشگرها

 

لحظه پرتاب

کاوشگر ۱- لحظات اولیه پرتاب

حاضرین در سایت

ما 21 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی تاریخچه کاوشگرهای ایرانی کاوشگر 1