کاوشگرهای فضایی ایران

کاوشگر 3

ورود به حوزه تحقیقات زیست‌-فضایی

سومین محموله کاوشگرهای فضایی تحت عنوان كاوشگر۳ در بهمن‌ماه ۱۳۸۸ به فضا پرتاب شد. این كاوشگر توانست محفظه زیستی حامل موجودات زندۀ كوچك و پنج رده مختلف از سلول‌های بنیادی و سوماتیك را با خود به فضا ببرد. بدین ترتیب با اندازه‌گیری میزان رشد، مرگ و میر و نحوۀ عملكرد سلول‌ها، تحت تأثیر شتاب و ارتعاش موجود در فازهای مختلف پرواز، اولین گام در شكل‌گیری تحقیقات زیست‌ فضایی برداشته شد.

لحظات ابتدایی پرتاب

لحظات ابتدایی پرتاب

محفظۀ سلول‌های زیستی

محفظۀ سلول‌های زیستی

مراحل آماده‌سازي موش صحرايي براي قرار گرفتن در محفظة زيستي

مراحل آماده‌سازي موش صحرايي براي قرار گرفتن در محفظة زيستي

 

چهار دوربین نصب‌شده در کاوشگر ۳، هم‌زمان تصاویری از مراحل مختلف پرتاب و موجودات زنده داخل محموله را  به ایستگا‌ه‌های زمینی ارسال می‌كردند.

مراحل آماده‌سازي موش صحرايي براي قرار گرفتن در محفظة زيستي

تصاویر گرفته شده با چهار دوربین نصب شده در کاوشگر ۳

حاضرین در سایت

ما 22 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی تاریخچه کاوشگرهای ایرانی کاوشگر 3