کاوشگرهای فضایی ایران

کاوشگر 6

بهبود فناوری‌های کاوشگر زیستی

 فعالیت‌های کاوشگر ۶ بلافاصله بعد از پرتاب محموله پنجم آغاز شد. هدف از این فعالیت‌ها، بهبود فناوری‌های مورد نیاز برای ارسال کاوشگرهای فضایی بود. کاوشگر اخیر که از مجموعه‌هایی همچون پشتیبانی حیات، رهگیری، بازیابی و تله‌متری تشکیل شده بود، در ۱۸ شهریور ۱۳۹۱ مورد آزمایش پرتابی قرار گرفت.

در این مأموریت با استفاده از ایستگاه‌های زمینی ثابت و سیار مستقر در سایت پرتاب، نظارت و کنترل مورد نیاز بر تمامی مراحل عملیات کاوشگر ۶ انجام شد. عملکرد مشاهده شده از سامانه‌های الكترونیكی، مكانیكی و آیرودینامیکی، در لحظه پرتاب بسیار مطلوب بود. مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام شده فرآیند ارسال داده و تصویر از محموله كاوشگر بلافاصله بعد از پرتاب آغاز شد. داده‌های مخابره ‌شده در طول مسیر از طریق ایستگاه‌های زمینی ثابت و سیار دریافت و به طور هم‌زمان توسط رایانه پرواز كاوشگر ذخیره می‌شد.

کارکرد کپسول زیستی نیز در تمامی طول مسیر پرتاب مطلوب بود، به گونه‌ای که براساس مشاهدات تصویری و داده‌های دریافتی، موجود زنده تا آخرین لحظات دریافت اطلاعات، زنده و ضربان قلب آن در محدوده مجاز قرار داشت. در این مأموریت، انجام عملیات پرتاب به شکلی مطلوب و براساس سناریو و زمان‌بندی از قبل تعیین‌شده صورت گرفت و تنها، عدم انجام صحیح یکی از رخدادهای پرتابی سبب اخلال در فرآیند بازیابی سالم محموله شد.

 

فاز موتور روشن

ککاوشگر ۶ - بعد از پرتاب (فاز موتور روشن)

 در مسیر پرواز

کاوشگر ۶ - در مسیر پرواز

حاضرین در سایت

ما 30 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی تاریخچه کاوشگرهای ایرانی کاوشگر 6