کاوشگرهای فضایی ایران

کاوشگر 4

طراحی، ساخت و آزمایش اولین کپسول زیستی

به دنبال پرتاب موفق کاوشگر ۳، مأموریت جسورانه و جدیدی برای اعزام یك موجود زنده انسان‌نما از خاک ایران به فضا تعریف شد. کاوشگر ۴ كه نخستین گام اساسی در ارسال حیات به فضا بود، در ۲۴ اسفندماه ۱۳۸۹ پرتاب شد. در این مأموریت اولین كپسول زیستی برای پشتیبانی حیات موجود زنده در شرایط فضایی، طراحی و ساخته شد. این محموله آزمایشی بدون موجود زنده به همراه کاوشگر تا لایه‌های فوقانی جو، در ارتفاع حدود ۱۳۵ کیلومتری بالا رفت و پس از حدود ۱۵ دقیقه، با عملکرد مناسب سامانه بازیابی به زمین بازگشت.

پرتاب كاوشگر ۴ با هدف تحقق بخشی از فرایند اکتساب فناوری‌های لازم برای ارسال موجود زنده به فضا و به منظور آزمودن عملکرد سامانه و تعدادی از زیرسامانه‌های مورد نیاز در تحقیقات زیست-فضایی صورت گرفت.

در این آزمایش، كپسول زیستی به همراه یك شبیه‌ساز موجود زنده به فضا پرتاب شد تا زمینه آشنایی محققان، كسب تجربه عملی و درك شرایط و دشواری‌های آماده‌سازی، مهار و ارسال موجود زنده به فضا فراهم شود.

همچنین با توجه به اهمیت پشتیبانی حیات موجود زنده در مدت زمان مأموریت، عملكرد زیرسامانه‌های مورد نیاز برای کنترل پارامترهای محیطی، تأمین شرایط حیاتی، ثبت برخط علائم زیستی و بازگشت سالم محموله به زمین مورد آزمایش قرار گرفت. زیرسامانه‌های جدایش و چترهای بازیابی استفاده شده در این مأموریت نیز عملکرد قابل قبولی ارائه دادند.

 

پرتاب کپسول زیستی

 

از جمله دستاوردهای مهم این پرتاب می‌توان به موارد زیر اشاره كرد:

  1. عملکرد دقیق سیستم‌های الکترونیکی شامل ارسال داده و تصویر از ارتفاع ۱۳۵ کیلومتری سطح زمین
  2. ارسال و اجرای مطمئن و دقیق فرامین جدایش دماغه، موتور و چترها
  3. عملکرد موفق سامانه بازیابی و سامانه‌های کاهنده سرعت در بازگشت محموله به زمین
  4. آزمودن موفق داده‌برداری از کپسول زیستی و عملکرد سامانه‌های پشتیبان حیات
  5. شبیه‌سازی ضربان قلب و تولید دی اکسید کربن موجود زنده
  6. عملکرد موفق سازه و پوشش‌های حرارتی در مراحل رفت و بازگشت محموله
  7. مدیریت سه ایستگاه زمینی ثابت و سیار در ارتباط راه دور با محموله در مراحل مختلف پرواز
  8. انجام مانور انتقال و آماده‌سازی موجود زنده قبل از پرتاب و احیای آن پس از بازیابی
  9. هدایت و مدیریت عملیات گسترده لجستیک در سطح میدان و ناحیه فرود

 

از مهم‌ترین اهداف پرتاب كاوشگر 4، بررسی عملكرد محفظۀ زیستی توسط شبیه‌ساز موجود زنده و بازیابی كامل و سالم آن بود.

 

بازیابی

کاوشگر ۴ - پس از بازیابی 

 

 

حاضرین در سایت

ما 6 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی تاریخچه کاوشگرهای ایرانی کاوشگر 4