تاریخ‌های مهم برگزاری هفتمین دوره مسابقات ملی کن‌ست ایران به شرح زیر می‌باشد:

 

 مراحل  زمان اجرا
ثبت نام 

1397/07/15

1397/07/30

تحویل گزارش طراحی اولیه

1397/09/15

اعلام نتایج داوری

نیمه اول دی ماه 1397

تحویل گزارش طراحی دقیق و ساخت

1397/11/15

1397/11/28

برگزاری همایش مرحله اول

1397/11/17

برگزاری مسابقه 

نیمه دوم اسفند ماه 1397

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی تاریخ‌های مهم