تازه‌های کتابخانه

خبرنامه «تازه‌های کتابخانه»، خبرنامه داخلی کتابخانه پژوهشگاه هوافضا است که طی چندین سال به صورت مداوم منتشر می‌شود. این خبرنامه به صورت ماهنامه منتشر می‌شد که اخیرا تبدیل به فصلنامه شده است و هر شماره از آن حاوی یک مطلب علمی - آموشی در زمینه کتاب، کتابخانه، کتابداری و اطلاع‌رسانی و همچنین ارائه فهرستی از منابع جدید کتابخانه است.

پيشنهادات شما خوانندگان گرامی مايه پربار شدن هرچه بيشتر اين خبرنامه خواهد بود. جهت انتقال پیشنهادات خود، با کتابخانه تماس حاصل فرمایید.

سال 1398

 شماره  فصل
111 بهار

سال 1394

 شماره  فصل
107 بهار
108 تابستان 
109 پاییز
110 زمستان 

سال 1393

 شماره  ماه  شماره ماه/فصل 
99 فروردین 93 و اسفند 92 103  مرداد
100  اردیبهشت  104  شهریور   
101  خرداد  105  مهر و آبان
102  تیر  106  زمستان
 

سال 1392

 شماره  ماه  شماره ماه/فصل 
88 فروردین 92 و اسفند 91 94 مهر
89 اردیبهشت  95 آبان  
90 خرداد  96 آذر
91 تیر  97 دی
92 مرداد  98 بهمن
93 شهریور     
 

سال 1391

 شماره  ماه  شماره ماه/فصل 
78 فروردین 91 و اسفند 90 83 مهر
79 اردیبهشت و خرداد  84 آبان  
80 تیر  85 آذر
81 مرداد  86 دی
82 شهریور  87 بهمن

سال 1390

 شماره  ماه  شماره ماه/فصل 
67 فروردین 90 و اسفند 89 73 مهر
68 اردیبهشت  74 آبان  
69 خرداد  75 آذر
70 تیر  76 دی
71 مرداد  77 بهمن
72 شهریور     

سال 1389

 شماره  ماه  شماره ماه/فصل 
56 فروردین 62 مهر
57 اردیبهشت  63 آبان  
58 خرداد  64 آذر
59 تیر  65 دی
60 مرداد  66 بهمن
61 شهریور     

سال 1388

 شماره  ماه  شماره ماه/فصل 
43-44 فروردین 88 و اسفند 87 51 آبان
45-46 اردیبهشت و خرداد  52 آذر  
47-48 تیر و مرداد  53 دی
49 شهریور  54 بهمن
50 مهر  55 اسفند
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی تازه‌های کتابخانه