جمشید فضیلتی

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: مهندسی هوافضا، سازه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر 90-85

حامد کاشانی

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: 

حدیثه کریمائی

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: 

حسن ناصح

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: رشته مهندسي هوافضا- مهندسی فضایی

حلیمه حسن‌پور

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی

حمید کاظمی

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: 

رامین کمالی مقدم

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: هوافضا دانشگاه صنعتی شریف

رضا شاه‌حسینی

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: 

حاضرین در سایت

ما 168 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی درباره پژوهشگاه افراد اعضای هیئت علمی