جمشید فضیلتی

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: مهندسی هوافضا، سازه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر 90-85

حامد کاشانی

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: 

حدیثه کریمائی

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: مهندسی مکانیک-گرایش تبدیل انرژی-دانشگاه علم و صنعت ایران

حسن ناصح

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: رشته مهندسي هوافضا- مهندسی فضایی

حلیمه حسن‌پور

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی

حمید کاظمی

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: 

رامین کمالی مقدم

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: هوافضا دانشگاه صنعتی شریف

رضا شاه‌حسینی

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی درباره پژوهشگاه افراد اعضای هیئت علمی