برای مطالعه‌ی قوانین و مقررات هفتمین دوره‌ی مسابقات کن‌ست فایل‌های زیر را دانلود نمایید.

 الزامات کن‌ست سنجشی-ارتباطی   pdf 

الزامات کن‌ست علمی-اکتشافی  pdf 

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی قوانین و مقررات