گروه پژوهشی مدیریت هوانوردی و فضایی

هدف این گروه انجام فعالیت های پژوهشی بنیادی، توسعه ای و کاربردی در استفاده از هوافضا، شامل هواپیمایی، فرودگاهی، مخابرات، سنجش از دور، کنترل بلایای طبیعی ، حمل ونقل فضایی، توریست فضایی و آموزش است

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی پژوهشکده‌ها پژوهشکده مدیریت، حقوق و استانداردهای هوافضایی گروه پژوهشی مدیریت هوانوردی و فضایی