انتصاب آقای دکتر کاهه به سمت مدیر امور پژوهشی و فناوری

دکتر قاسم کاهه

 

جناب آقای دکتر قاسم کاهه با حکم رئیس پژوهشگاه به سمت مدیریت امور پژوهشی و فناوری پژوهشگاه هوافضا منصوب شدند. مراسم معارفه ایشان در روز چهارشنبه 17 بهمن ماه ۱۳۹۷ در مراسم روز فناوری فضایی و افتتاحیه مسابقات کن‌ست انجام شد. 

انتصاب جناب آقای دکتر سید حسین موسوی به سمت سرپرست مرکز رشد

 

جناب آقای دکتر سید حسین موسوی با حکم رئیس پژوهشگاه به سمت سرپرست مرکز رشد پژوهشگاه هوافضا منصوب شدند. مراسم معارفه ایشان در روز دوشنبه 10 دی ماه ۱۳۹۷ در جلسه شورای مدیران پژوهشگاه انجام شد.

انتصاب آقای مهندس زارع حقیقی به سمت سرپرست حراست

 

با حکم رئیس پژوهشگاه، جناب آقای مهندس زارع حقیقی، به سمت سرپرست حراست پژوهشگاه هوافضا منصوب شدند. مراسم معارفه ایشان روز دوشنبه 10 دی ماه ۱۳۹۷ در جلسه شورای مدیران پژوهشگاه انجام شد.

انتصاب آقای دکتر محمدرضا سلیمی به سمت مدیریت طرح‌ها

مدیریت طرح ها

 

جناب آقای دکتر محمدرضا سلیمی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه هوافضا، با حکم رئیس پژوهشگاه به سمت سرپرست مدیریت طرح‌ها منصوب شدند.

انتصاب خانم دکتر حسن‌پور به سمت مدیریت کتابخانه و اطلاع‌رسانی

 

سرکار خانم دکتر حلیمه حسن‌پور، عضو هیئت علمی پژوهشگاه هوافضا، با حکم رئیس پژوهشگاه به سمت سرپرست کتابخانه و اطلاع‌رسانی منصوب شدند.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی اخبار داخلی