انتصاب جناب آقای دکتر سید حسین موسوی به سمت سرپرست مرکز رشد

 

جناب آقای دکتر سید حسین موسوی با حکم رئیس پژوهشگاه به سمت سرپرست مرکز رشد پژوهشگاه هوافضا منصوب شدند. مراسم معارفه ایشان در روز دوشنبه 10 دی ماه ۱۳۹۷ در جلسه شورای مدیران پژوهشگاه انجام شد.

انتصاب آقای مهندس زارع حقیقی به سمت سرپرست حراست

 

با حکم رئیس پژوهشگاه، جناب آقای مهندس زارع حقیقی، به سمت سرپرست حراست پژوهشگاه هوافضا منصوب شدند. مراسم معارفه ایشان روز دوشنبه 10 دی ماه ۱۳۹۷ در جلسه شورای مدیران پژوهشگاه انجام شد.

انتصاب آقای دکتر محمدرضا سلیمی به سمت مدیریت طرح‌ها

مدیریت طرح ها

 

جناب آقای دکتر محمدرضا سلیمی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه هوافضا، با حکم رئیس پژوهشگاه به سمت سرپرست مدیریت طرح‌ها منصوب شدند.

انتصاب خانم دکتر حسن‌پور به سمت مدیریت کتابخانه و اطلاع‌رسانی

 

سرکار خانم دکتر حلیمه حسن‌پور، عضو هیئت علمی پژوهشگاه هوافضا، با حکم رئیس پژوهشگاه به سمت سرپرست کتابخانه و اطلاع‌رسانی منصوب شدند.

انتصاب آقای دکتر علی اکبری به سمت سرپرست مدیریت کتابخانه و اطلاع‌رسانی

علی اکبری

 

آقای دکتر احمدرضا علی اکبری، با حکم رییس پژوهشگاه به سمت سرپرست مدیریت کتابخانه و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه منصوب شدند. مراسم معارفه ایشان روز دوشنبه، 11 تیر ماه و در جلسه شورای هماهنگی مدیران پژوهشگاه برگزار شد.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی اخبار داخلی