انتصاب خانم دكتر «ناديا عباس‌زاده تهراني» به سمت مسئول راه‌اندازي مركز «زيست فضا و محيط زيست»

زیست فضا و محیط‌زیست عباس زاده تهرانی

 

با حكم ریاست محترم پژوهشگاه، جناب آقای دكتر امی، خانم دكتر «نادیا عباس‌زاده تهرانی» به سمت مسئول راه‌اندازی مركز «زیست فضا و محیط‌ زیست» پژوهشگاه هوافضا منصوب شد.

این مركز با دارا بودن دو گروه پژوهشی «كاربرد هوافضا در محیط‌زیست» و «فیزیولوژی فضایی» در زمینه موضوعات محیط‌زیستی و زیستی مرتبط با حیطه هوافضا فعالیت می‌نماید. عمده فعالیت‌ها در گروه پژوهشی «كاربرد هوافضا در محیط‌ زیست»، تحقیق بنیادی، توسعه‌ای و كاربردی با به‌كارگیری فناوری‌های هوافضا، به‌خصوص فناوری سنجش ‌از‌ دور و سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی در جهت کشف، نظارت، كنترل و مدیریت تغییرات منابع طبیعی و محیط‌زیست می‌باشد. این گروه مجهز به آزمایشگاه «سنجش ‌از ‌دور و محیط‌زیست» با تجهیزات مرتبط می‌باشد. گروه «فیزیولوژی فضایی» نیز به دنبال تحقیقات بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی پیرامون تأثیر قرار گرفتن در دو محیط هوا و فضا بر مکانیزم‌های موجودات زنده است. این مطالعات می‌تواند در سطوح سلولی، بافت و یا اندام کلیه موجودات زنده که تحت تأثیر شرایط اکولوژیکی حاکم بر شرایط فضا قرار می‌گیرند، صورت پذیرد. این گروه پژوهشی دارای آزمایشگاه‌ مجهز به تجهیزات شبیه‌ساز بی‌وزنی، شامل سلولی-مولكولی فضایی، فیزیولوژی فضایی، سیار زیست فضایی و بیوالكتریك، ریزساختارها (نانوفناوری زیستی)، علوم شناختی و علوم اعصاب شناختی است. در گروه مذکور، در خصوص اثر تنش‌های فضا، از جمله میکروگرویتی، تشعشعات، ارتعاشات و میدان‌های مغناطیسی روی بافت‌ها و سلول‌های گیاهان داروئی و زراعی نیز مطالعات گسترده‌ایصورت می‌گیرد. این تحقیقات در جهت مقاوم کردن گونه‌های گیاهی در مقابل تنش‌های محیطی و همچنین افزایش محتویات داروئی گیاهان می‌باشد.

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی اخبار داخلی انتصاب خانم دكتر «ناديا عباس‌زاده تهراني» به سمت مسئول راه‌اندازي مركز «زيست فضا و محيط زيست»