انتصاب آقای مهندس زارع حقیقی به سمت سرپرست حراست

 

با حکم رئیس پژوهشگاه، جناب آقای مهندس زارع حقیقی، به سمت سرپرست حراست پژوهشگاه هوافضا منصوب شدند. مراسم معارفه ایشان روز دوشنبه 10 دی ماه ۱۳۹۷ در جلسه شورای مدیران پژوهشگاه انجام شد.

آقای دکتر امی از زحمات آقای مهندس هادی کرانی به عنوان رئیس سابق حراست پژوهشگاه تقدیر و تشکر کردند و ایشان را به سمت قائم مقام ریاست حراست منصوب نمودند.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی اخبار داخلی انتصاب آقای مهندس زارع حقیقی به سمت سرپرست حراست