انتصاب جناب آقای دکتر سید حسین موسوی به سمت سرپرست مرکز رشد

 

جناب آقای دکتر سید حسین موسوی با حکم رئیس پژوهشگاه به سمت سرپرست مرکز رشد پژوهشگاه هوافضا منصوب شدند. مراسم معارفه ایشان در روز دوشنبه 10 دی ماه ۱۳۹۷ در جلسه شورای مدیران پژوهشگاه انجام شد.

در ادامه، آقای دکتر امی از زحمات آقای دکتر سید آرش سید شمس طالقانی، به عنوان رئیس سابق این مرکز، تقدیر و تشکر کردند و ایشان را که سرپرست پژوهشکده علوم و فناوری‌های هوایی بودند به سمت ریاست آن پژوهشکده منصوب نمودند.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی اخبار داخلی نمایش محتوا انتصابات انتصاب جناب آقای دکتر سید حسین موسوی به سمت سرپرست مرکز رشد