برگزاری جلسه توجیهی مرحله نهایی پنجمین دوره مسابقه ملی کن‌ست ایران

Sample image

 

در راستای برگزاری پنجمین دوره از مسابقات ملی كنست سال 95 ،دوشنبه مورخ 15 آذر جلسه توجیهی برای آشنایی تیمهای پذیرفته‌شده برای مراحل طراحی دقیق و ساخت كنست در محل پژوهشگاه هوافضا برگزار شد. 

در این جلسه دبیر مسابقات جناب آقای دكتر محمدی امین، رئیس كمیته داوران جناب آقای دكتر ابدی و مسئول فنی مسابقات، جناب آقای دكتر كرمی، توضیحات ضروری درباره قوانین و الزامات مسابقه، نحوه آمادهسازی و معیارهای لازم در نگارش گزارش طراحی دقیق و ساخت سامانههای كنست در دو مأموریت سنجش- ارتباطی و علمی- اكتشافی و همچنین نحوه ارزیابی و داوری مسابقه را ارائه كردند. همچنین، در پایان جلسه سؤالات و ابهامات تیمهای شركتكننده مطرح و پاسخ داده شد. مطابق جدول زمانبندی مرحله نهایی این مسابقات در بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

 

  kish

  kish

  kish

  kish

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی خبرها و رویدادها برگزاری جلسه توجیهی مرحله نهایی پنجمین دوره مسابقه ملی کن‌ست ایران