امضاء تفاهم‌نامه فی مابین پژوهشگاه هوافضا و مرکز تحقیقات لیزر در پزشکی جهاد دانشگاهی

تفاهم نامه

تفاهم‌نامه همکاری مشترک دو‌جانبه همکاری‌های علمی- پژوهشی و آموزشی در تاریخ 01/6/95 به امضا آقایان دکتر فتح اله امی، رئیس پژوهشگاه هوافضا و دکتر سیدمهدی طبایی، رئیس مرکز تحقیقات لیزر در پزشکی جهاد دانشگاهی، رسید. 

این تفاهم نامه در 8 ماده و 4 تبصره منعقد شد.

 

خدمات متقابل طرفین تفاهم‌‌نامه شامل موارد زیر است: 

1. اجرای طرح پژوهشی مصوب تحت عنوان «بررسی اثر بی وزنی بر بیان ژن های ماتریکس متالوپروتئینازها در سلول های بنیادی مشتق از چربی»؛ 

2. ارائه مشاوره علمی، تحقیقاتی و اجرایی متقابل؛

3. هدایت و حمایت از پایان نامه‌‌های دانشجویان در مقطع تحصیلات تکمیلی مرتبط با طرح‌‌ها و پروژه‌‌های مرتبط؛

4. همکاری مشترک و استفاده از مشاوره اعضای هیئت ‌‌علمی در جهت ایده‌‌پردازی، آینده‌‌پژوهشی و امکان سنجی در زمینه‌‌های مورد نیاز طرفین؛

5. فراهم نمودن امکان استفاده از آزمایشگاه‌‌ها و تجهیزات موجود برای محققان طرفین؛

6. فراهم نمودن امکانات استفاده از کتابخانه برای محققان طرفین؛ 

7. همکاری در تجاری‌‌سازی دستاوردهای پژوهشی طرفین.

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی خبرها و رویدادها امضاء تفاهم‌نامه فی مابین پژوهشگاه هوافضا و مرکز تحقیقات لیزر در پزشکی جهاد دانشگاهی