اخلاق و آفات پژوهش

Sample image

سخنران: دکتر علی کرمی هرستانی (عضو هیئت علمی پژوهشگاه هوافضا)

تاریخ: ۹7/12/01 ساعت: 16:00-14:00

مکان: پژوهشگاه هوافضا

روشهای نوین مدلسازی واکنش شیمیایی در روش DSMC برای شرایط جو رقیق

Sample image

سخنران: دکتر رامین کمالی مقدم (عضو هیئت علمی پژوهشگاه هوافضا)

تاریخ: ۹7/12/01 ساعت: 16:00-14:00

مکان: پژوهشگاه هوافضا

انعطاف‌پذیری و پیامدهای آن در مانور وضعیت ماهواره

Sample image

سخنران: دکتر میلاد عظیمی (عضو هیئت علمی پژوهشگاه هوافضا)

تاریخ: ۹7/11/24 ساعت: 16:00-14:00

مکان: پژوهشگاه هوافضا

کاربرد آنتن‌های هلیکال در مأموریت‌های فضایی

Sample image

سخنران: دکتر فاطمه صادقی‌کیا (عضو هیئت علمی پژوهشگاه هوافضا)

تاریخ: ۹7/11/24 ساعت: 16:00-14:00

مکان: پژوهشگاه هوافضا

راهکار شبکه رآکتورهای شیمیایی(CRN) در مدل‌سازی محفظه احتراق توربین‌های گاز

Sample image

سخنران: دکتر زهیر صبوحی (عضو هیئت علمی پژوهشگاه هوافضا)

تاریخ: ۹7/11/10 ساعت: 16:00-14:00

مکان: پژوهشگاه هوافضا

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی اطلاعیه‌ها