تامین مالی دعاوی هوایی و فضایی

Sample image

سخنران‌: میلاد صادقی، پژوهشگر حقوق هوافضا، پژوهشگاه هوافضا

تاریخ: 99/11/08 ساعت: 13:30 الی 14:30

آینده صنعت هوانوردی و تاکسی های هوایی چالش ها و فرصت ها

Sample image

سخنران‌: دکتر ایمان شفیعی نژاد

تاریخ: 99/09/26 ساعت: 14:00  الی 14:30

جایگاه آزمایشگاه آیروآکوستیک در صنایع هوافضایی کشور

Sample image

سخنران‌: دکتر ایمان بهمن جهرمی

تاریخ: ۹9/09/26 ساعت: 13:30  الی 14:00

پیرامون تحقیق و پژوهش در حقوق هوافضا

Sample image

سخنران‌: میلاد صادقی

تاریخ: ۹9/09/25 ساعت: 14:30  الی 15:00

امنیت و ایمنی در سامانه های هوایی

Sample image

سخنران‌: دکتر محمدعلی فارسی

تاریخ: ۹9/09/25 ساعت: 14:00  الی 14:30

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی اطلاعیه‌ها