مدیریت ترافیک فضایی

Sample image

سخنران‌: مهندس سمانه الهیان

تاریخ: ۹9/09/25 ساعت: 13:30  الی 14:00

Sample image

ورود برای کلیه اساتید، متخصصان و دانشجویان آزاد است.

علاقه‌مندان می‌توانند از طریق لینک https://www.skyroom.online/ch/arimeeting/research-week 

به صورت غیرحضوری در این سخنرانی حضور یابند.

 

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی اطلاعیه‌ها مدیریت ترافیک فضایی