امنیت و ایمنی در سامانه های هوایی

Sample image

سخنران‌: دکتر محمدعلی فارسی

تاریخ: ۹9/09/25 ساعت: 14:00  الی 14:30

Sample image

ورود برای کلیه اساتید، متخصصان و دانشجویان آزاد است.

علاقه‌مندان می‌توانند از طریق لینک https://www.skyroom.online/ch/arimeeting/research-week 

به صورت غیرحضوری در این سخنرانی حضور یابند.

 

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی اطلاعیه‌ها امنیت و ایمنی در سامانه های هوایی