آینده صنعت هوانوردی و تاکسی های هوایی چالش ها و فرصت ها

Sample image

سخنران‌: دکتر ایمان شفیعی نژاد

تاریخ: 99/09/26 ساعت: 14:00  الی 14:30

Sample image

ورود برای کلیه اساتید، متخصصان و دانشجویان آزاد است.

علاقه‌مندان می‌توانند از طریق لینک https://www.skyroom.online/ch/arimeeting/research-week 

به صورت غیرحضوری در این سخنرانی حضور یابند.

 

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی اطلاعیه‌ها آینده صنعت هوانوردی و تاکسی های هوایی چالش ها و فرصت ها