حل عددی مسائل کنترل بهینه به روش الگوریتم بهینه سازی وال

Sample image

سخنران: دکتر سید حامد هاشمی مهنه

تاریخ: ۹7/04/20 ساعت: ۱5:۰۰-۱۴:۰۰

مکان: پژوهشگاه هوافضا

ورود برای اساتید و متخصصان و دانشجویان آزاد است.

خواهشمند است اسامی خود را هر چه سریعتر از طریق شماره تلفن 88366030 داخلی 343 اعلام فرمایید.

 

چکیده:

حل تحلیلی مسائل کنترل بهینه به روش تحلیلی و با استفاده از شرایط لازم بهینگی دارای دشواری‎های شناخته شده است. به همین دلیل در مواجهه با مسائل پیچیده، روش‎های عددی و تقریبی توصیه می‎شوند. در این روش‎ها معمولاً مساله کنترل بهینه ابتدا به یک مساله بهینه‎سازی تبدیل شده و سپس به کمک یکی از روش‎های بهینه‎سازی حل می‎شود. در این سخنرانی، در خصوص استفاده از روش‎های فراابتکاری در حل مسائل کنترل بهینه صحبت خواهد شد. سپس دستاوردهای نوینی که در این زمینه حاصل شده است، بیان می‎شود. به طور خاص الگوریتم بهینه‎سازی وال معرفی شده و کاربرد آن در حل مسائل کنترل بهینه و نیز موازی‎سازی و پیاده‎سازی آن بر مسائل نمونه مطرح خواهد شد.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی اطلاعیه‌ها حل عددی مسائل کنترل بهینه به روش الگوریتم بهینه سازی وال