نخستین هم‌اندیشی کاربست فناوری سنجش‌از دور در فرآیندهای حقوقی سطوح ملی و بین‌المللی

Sample image

سخنران: مسعود طایفی فیجانی؛ عضو هیأت علمی پژوهشگاه هوافضا، کارشناس رسمی دادگستری نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی

تاریخ: ۹7/07/02 ساعت: ۱3:3۰-14:3۰

مکان: پژوهشگاه هوافضا

ورود برای اساتید و متخصصان و دانشجویان آزاد است. برای شرکت کنندگان گواهی حضور صادر می گردد.

خواهشمند است اسامی خود را هر چه سریعتر از طریق شماره تلفن 88366030 داخلی 343 اعلام فرمایید.

 

  • تغییرات پوششی و کاربری اراضی باغی و زراعی
  • تخریب سرزمین و تصرفات غیرمجاز منابع طبیعی
  • راستی‌آزمایی حق‌آبه
  • جرائم زیست‌محیطی و شناسایی عوامل آلاینده
  • پایش و پاسداشت شهری (ساخت‌وساز غیر مجاز، تخریب فضای سبز)
  • تسهیم آلودگی و تقویم جرائم زیست‌محیطی

 

 

 

 

 

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی اطلاعیه‌ها نخستین هم‌اندیشی کاربست فناوری سنجش‌از دور در فرآیندهای حقوقی سطوح ملی و بین‌المللی