تمایز سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی به سلول های فیبروبلاست در شرایط بی وزنی شبیه سازی شده

Sample image

سخنران: دکتر زهرا حاج ابراهیمی (عضو هیئت علمی پژوهشگاه هوافضا)

تاریخ: ۹7/10/05 ساعت: 14:00-16:00

مکان: پژوهشگاه هوافضا

ورود برای اساتید و متخصصان و دانشجویان آزاد است. برای شرکت کنندگان گواهی حضور صادر می گردد.

خواهشمند است اسامی خود را هر چه سریعتر از طریق شماره تلفن 88366030 داخلی 343 اعلام فرمایید.

 

چکیده:

در سال‌های اخیر، از نیروهای بیوفیزیکی به‌ویژه بی‌وزنی به‌طور فزاینده‌ای برای دستکاری سلول‌ها به خصوص برای تمایز سلولی و مهندسی بافت استفاده شده است. مشخص شده که بی‌وزنی به‌عنوان یک فاکتور مکانیکی، رشد و تمایز سلولی را تحریک می‌کند. همچنین بی وزنی منجر به رشد سه‌بعدی سلول‌ها بدون نیاز به داربست می شود. بنابراین بی‌وزنی‌ محیط ایده‌آل برای رشد سلول، تکثیر سلول و تشکیل بافت است. 

سلول های بنیادی مشتق از چربی سلول های چند توانی هستند که توانایی تمایز به رده های مختلف مزانشیمی از جمله استخوان، غضروف و چربی را دارند. هدف از این مطالعه بررسی اثر شبیه سازی بی وزنی بر تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به فیبروبلاست و استفاده از آنها در اهدافی مانند پزشکی ترمیمی است. نتایج نشان داد که شبیه سازی بی وزنی تاثیری منفی بر تکثیر سلولی ندارد. نتایج بیان ژنی نشان دادند که شرایط شبیه سازی بی وزنی باعث ایجاد تغییر در بیان ژن های مارکر فیبروبلاستی طی مراحل تمایز به فیبروبلاست می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی اطلاعیه‌ها تمایز سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی به سلول های فیبروبلاست در شرایط بی وزنی شبیه سازی شده