اخلاق و آفات پژوهش

Sample image

سخنران: دکتر علی کرمی هرستانی (عضو هیئت علمی پژوهشگاه هوافضا)

تاریخ: ۹7/12/01 ساعت: 16:00-14:00

مکان: پژوهشگاه هوافضا

ورود برای اساتید و متخصصان و دانشجویان آزاد است. برای شرکت کنندگان گواهی حضور صادر می گردد.

خواهشمند است اسامی خود را هر چه سریعتر از طریق شماره تلفن 88366030 داخلی 343 اعلام فرمایید.

 

چکیده:

اخلاق پژوهش که از شاخه‌های اخلاق کاربردی است، به اصول و شرایط رعایت قواعد اخلاقی در پژوهش مانند رعایت حقوق سایر محققان، جامعه‌ی علمی، و همکاران پژوهش می‌پردازد. در مقابل اخلاق پژوهش، آفات پژوهش قرار دارد که آگاهی از آنها جهت عدم ابتلا به آنها دارای اهمیت است.  

پوشش کامل این موضوع معمولا در قالب کتابهای حجیم با مثال‌های فراوان تالیف شده و در طول یک یا چند نیم سال تحصیلی به دانشجویان تحصیلات تکلمیلی تدریس می‌شود. اما هدف این ارائه، تنها پرداختن به اصول بسیار اولیه و کلی مربوط به اخلاق و آفات پژوهش است که مورد بررسی قرار می‌گیرد. 

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی اطلاعیه‌ها اخلاق و آفات پژوهش