طرح رصدخانه ملی ایران

Sample image

سخنران: آقای دکتر حبیب خسروشاهی عضو هیات علمی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

تاریخ: ۹8/02/25 ساعت: 16:00-14:00

مکان: سالن جلسات پژوهشگاه هوافضا

ورود برای اساتید و متخصصان و دانشجویان آزاد است. برای شرکت کنندگان گواهی حضور صادر می گردد.

خواهشمند است اسامی خود را هر چه سریعتر از طریق شماره تلفن 88366030 داخلی 343 اعلام فرمایید.

  رصدخانه

چکیده:

طرح رصدخانه ملی ایران یکی از بزرگترین طرح های علمی کشور است که با عبور از مراحل مختلف طراحی وارد دوره ساخت شده است. رصدخانه ها بستری برای تجهیزات رصدی هستند تا امکان مطالعه و شناخت بهتر عالم و ساختارها و اجرام موجود در آنرا فراهم کنند. مهمترین ابزار رصدی این رصدخانه یعنی تلسکوپ 4.3 متری آن یک تلسکوپ از نوع کاسگرین با ترکیب ریچی-کریتن است که بر پایه ای سمتی-استوایی استوار است. طراحی نهایی کلیه بخش‌های تلسکوپ که آنرا برای اولین نور آماده می کند پیش از این در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی به انجام رسیده و ساخت اجزای مختلف تلسکوپ از جمله پایه، سامانه نگهدارنده آینه ها و سامانه کنترل آماده ساخت است. بخش های مهمی از تلسکوپ مانند آینه اولیه نیز ساخته شده و آینه دوم نیز مراحل آزمون اپتیکی را می گذارند. در بخش عمرانی جاده رصدخانه ملی ایران از ابتدای سال ۱۳۹۶ به بهره‌برداری رسیده است ساخت پایه و بخش ثابت محفظ و همچنین ساختمان کنترل و سالن لایه نشانی رو به اتمام است. ساخت گنبد تلسکوپ و سامانه لایه نشانی نیز به زودی آغاز می شود.. با ثبت اولین نور سامانه میدان دید باز در سال ۱۳۹۷ بهره برداری و کاربری علمی این سامانه و سایت گرگش برای رصد کهکشان های کم نور آغاز شده است. اتمام موفق این طرح ملی زمینه ساز حضور ایران در عرصه تبادلات علمی بین المللی در حوزه نجوم، کیهان شناسی و طراحی و ساخت ابزارهای رصدی خواهد بود.  

 

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی اطلاعیه‌ها طرح رصدخانه ملی ایران