کاربرد لوله موج ضربه‌ای انعکاسی در ایروآکوستیک تجربی: مطالعه موردی صوت حاصل از جت خروجی موتور هواپیما و پرتابگر- 9مرداد

Sample image

سخنران: جناب آقای دکتر ایمان بهمن جهرمی، عضو هیات علمی پژوهشگاه هوافضا

تاریخ: ۹8/05/09 ساعت: 14:00

مکان: سالن جلسات پژوهشگاه هوافضا

ورود برای کلیه اساتید، متخصصان و دانشجویان آزاد است.

لطفا جهت هماهنگی ورود و شرکت در سخنرانی، با شماره تلفن 88366030 داخلی 343 و یا 164 تماس حاصل فرمایید.

چکیده:

بررسی ایروآکوستیک جت در دو دسته‌بندی "جت گذرا" و "جت پایا" صورت می‌گیرد. منظور از جت گذرا، لحظه شروع جت است که شامل موج ضربه‌ای اولیه و حلقه گردابه است. پس از عبور موج ضربه‌ای اولیه و حلقه گردابه، جت پایا شکل می‌گیرد. در این ارائه ، ابتدا تجهیزات متداول جهت بررسی صوت جت گذرا و پایا، به همراه منابع اصلی تولید صوت در این دو دسته‌بندی، به همراه مزایا و معایب هریک از این ارائه می‌شود. سپس، فیزیک حاکم بر لوله موج ضربه‌ای و نتایج حاصل از اندازه‌گیری صوت جت با دمای سکون 950 کلوین و عدد ماخ 4/1 ارائه می‌شود. در ادامه، با مقایسه صوت حاصل از این تجهیز با تجهیزات رایج شبیه سازی جت دما بالا، نشان داده می‌شود که لوله موج ضربه‌ای قابلیت شبیه‌سازی جت در رژیم‌های پایا و گذرا را داشته و می‌تواند به عنوان ابزاری توانمند در بررسی‌های تجربی صوت مورد استفاده قرار گیرد. مزیت اصلی استفاده از لوله موج‌ضربه‌ای، افزایش دمای گاز بدون فرآیند احتراق می‌باشد. با این روش نویز ناشی از احتراق از شبیه‌سازی تجربی حذف می‌شود.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی اطلاعیه‌ها کاربرد لوله موج ضربه‌ای انعکاسی در ایروآکوستیک تجربی: مطالعه موردی صوت حاصل از جت خروجی موتور هواپیما و پرتابگر- 9مرداد