آزمایشگاه ها

نقش کلیدی آزمایشگاه‌ها در اندازه‌گیری، شبیه‌سازی، درست آزمایی و کمک به طراحی، ساخت و اجرای پروژه‌های محول شده به پژوهشگاه هوافضا باعث شده است تاسیس و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های جدید و تجهیز، رفع نواقص، استانداردسازی و تکمیل آزمایشگاه‌های موجود همواره مورد توجه مسولین و مدیران پژوهشگاه هوافضا قراربگیرد. هم اکنون پژوهشگاه هوافضا دارای 11 آزمایشگاه و کارگاه است. 

 • آزمایشگاه الکترونیک و مخابرات
 • آزمایشگاه اندازه‌گیری و شبیه‌سازی امواج پیروشوک
 • آزمایشگاه پشتیبان حیات
 • آزمایشگاه رایانه موازی
 • آزمایشگاه ریزفناوری
 • آزمایشگاه زیست پزشکی فضایی
 • آزمایشگاه سازگاری موجود زنده با صوت
 • آزمایشگاه بیوالکتریک
 • آزمایشگاه هدایت، کنترل و ناوبری
 • شبیه‌ساز پرواز
 • کارگاه مونتاژ مکانیکی

 

حاضرین در سایت

ما 31 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی فعالیت‌های پژوهشی امکانات آزمایشگاه‌ها