توقف جستجو برای کشف حیات فرازمینی

 

عملیات مجموعه ای از تلسکوپهای پیچیده رادیویی در کالیفرنیا که برای یافتن نشانه ای از حیاتهای ماورا زمینی به جستجو در میان آسمانها مشغول بودند به دلیل کمبود بودجه به صورت موقت متوقف شد.

"موسسه جستجو برای هوش فرازمینی" در مجموعه تلسکوپهای آلن طی مشارکت لابراتوار نجوم رادیویی کالیفرنیا برکلی و پروژه SETI برپا شده و بیشترین بخش بودجه آن در حدود 25 میلیون دلار توسط پائول آلن بنیانگذار شرکت مایکروسافت تامین شده است.

توقف جستجو برای کشف حیات فرازمینی

به گفته "کارن راندل" مدیر برنامه های ویژه پروژه SETI بحران بودجه و کاهش یافتن سرمایه های فدرال پشتیبانی مالی از این پروژه را با اخلال مواجه کرده است. عملیات این مجموعه تلسکوپ از هفته پیش متوقف شده است و در سال 2013 فعالیت خود را از سر خواهد گرفت، زیرا در آن زمان بودجه پروژه SETI مورد بررسی دوباره قرار گرفته و بودجه جدید می تواند از این پروژه تا سال 2018 پشتیبانی کند.

طرح اولیه ساخت این تلسکوپهای بشقابی در سال 1997 ارائه شد و چهار سال بعد آلن پشتیبانی مالی برای ساخت 42 تلسکوپ مشابه را پذیرفت. SETI اعلام کرده قصد دارد به تدریج تعداد این بشقابها را به 350 افزایش دهد. این تلسکوپها برای ارسال پیام به فضا ساخته نشده اند بلکه به صورت شبانه روزی آسمانها را برای یافتن نشانه ای کوچک از وجود حیات بیگانه به جستجو می پردازند. هر یک از این 42 بشقاب بخشی ویژه از آسمان را مورد بررسی خود قرار می دهد.

بر اساس گزارش بی بی سی، قطع بودجه این پروژه در بحرانی ترین شرایط مالی اکتشافات فضایی رخ داده است: ناسا در حال پایان دادن به برنامه شاتلها بوده و با مشکلات مالی جدی مواجه است.

www.mehrnews.com