مدیریت امور مالی

 وظایف حوزه‌ی مدیریت امور مالی 

1.تنظیم و هماهنگ کردن تمامی عملیات مالی پژوهشگاه از جهت انطباق با سیست ‌ها،‌خط مشی‌ها و رویه‌های جاری حاکم بر فعالیت‌های پژوهشگاه

2.ابلاغ آیین نامه‌ها،‌ بخشنامه‌ها،‌دستورالعمل‌های مالی پژوهشگاه به مدیران واحدهای تابعه

3.سرپرستی و نظارت بر همه عملیات مالی واحدهای پژوهشگاه

4.نظارت بر نحوة تهیه و تنظیم اسناد،‌ قراردادها‌، مناقصات و سایر اسناد مالی پژوهشگاه به مدیران واحدهای تابعه

5.نظارت بر اقدامات مربوط به رسیدگی و کنترل اسناد مالی

6.نظارت بر وصول و انتقال درآمدها به حساب‌های ذیربط

7.نظارت بر تهیه و نگاهداری دفاتر اموال پژوهشگاه

8.نظارت بر انجام امور مربوط به خریدهای داخل و خارج پژوهشگاه

9.تهیه و تنظیم بودجة پژوهشگاه و پیگیری اعتبارات مورد نیاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

10.شرکت در جلسات

11.انجام سایر امور محوله

 

 

حاضرین در سایت

We have 1229 guests and no members online

You are here: ARI پژوهشگاه معاونت اجرایی مدیریت امور مالی