مدیریت امور اداری و پشتیبانی

وظایف حوزه‌ی مدیریت امور اداری و پشتیبانی

1.نظارت بر انجام امور استخدامی کارکنان،‌ جذب، گزینش،‌تهیه و صدور احکام کارگزینی اعم از ترفیع، ارتقاء،‌ انفصال،‌مرخصی، بیمه و بازنشستگی

2.نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات،‌بخشنامه‌ها و آیین نامه های مصوب اداری و استخدامی در واحدهای مختلف پژوهشگاه

3.نظارت بر دریافت و ثبت مکاتبات وارده و صادره،‌ ارسال و مراسلات،‌تایپ و تکثیر اوراق مورد نیاز

4.نظارت بر تهیه و تامین مایحتاج و نیازهای داخلی واحدهای پژوهشگاه و توزیع کالاها و ملزومات خربداری شده حسب درخواست واحدها

5.نظارت بر امور مربوط به خدمات عمومی و کاخداری و تعمیر و نگهدای ساختمان،‌تاسیسات و تجهیزات پژوهشگاه

6.نظارت بر فراهم کردن تسهیلات و خدمات رفاهی مورد نیاز از قبیل وام مسکن،‌ بیمة تکمیلی،‌ سفرهای زیارتی و سیاحتی،‌خدمات بهاشتی و درمانی و سایر موارد

7.نظارت بر طبقه بندی و بایگانی مکاتبات،‌آیین نامه ها،‌قوانین و مقررات،‌ بخشنامه‌ها و سایر دستورالعمل‌های مربوط به پژوهشگاه

8.انجام سایر امور محوله

 

 

حاضرین در سایت

We have 1273 guests and no members online

You are here: ARI پژوهشگاه معاونت اجرایی مدیریت امور اداری و پشتیبانی