تاریخچه

پژوهشكده هوافضا در تاریخ 1375/3/24 طبق موافقت اصولی شورای گسترش آموزش عالی به منظور انجام تحقیقات هوافضایی، توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با ابلاغ وزیر وقت پایه‌گذاری شد و سپس در تاریخ 1377/9/18 موافقت قطعی آن صادر گردید؛ متعاقباً،  به استناد مصوبه شماره 7765/22 مورخ 1383/10/27 شورای گسترش آموزش عالی موافقت قطعی مبنی بر ارتقاء پژوهشكده به پژوهشگاه صورت پذیرفت. در همین راستا و به منظور تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده، فعالیتهای مجموعه در قالب بخشهای زیر سازماندهی گردید:

ساختمان

  • پژوهشكده علوم و فناوری هوایی
  • پژوهشكده سامانه فضانوردی
  • پژوهشكده مدیریت، حقوق و استانداردهای هوافضایی
  • گروه پژوهشی فیزیولوژی هوافضایی
  • كانون تفكر، آیندهاندیشی و راهبردی هوافضایی

از جمله اهداف پژوهشگاه میتوان به شناسایی و معرفی فناوریهای هوافضایی و همكاری با سازمانها و نهادهای مربوط برای دستیابی به آخرین دستاوردهای پژوهشی در زمینه هوافضا اشاره كرد.

لازم به ذکر است برطبق مصوبه مورخ 1389/7/7 شورای عالی اداری بمنظور ارتقاء فعالیتهای فضایی، با ادغام پژوهشکده جهادکشاورزی در پژوهشگاه هوافضا، به سازمان فضایی وابسته و در زیرمجموعه نهادریاست جمهوری قرار گرفت. درنهایت، بموجب مصوبه مورخ 1393/11/8 شورای عالی اداری که توسط ریاست جمهور محترم ابلاغ گردید، مجدداً به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتقل و براساس مصوبه شورای گسترش آموزش عالی مورخ 1394/3/9 و با انتزاع مجدداً ، به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یافت و بصورت قطعی، پژوهشگاه هوافضا بازتاسیس شد.

 

 

حاضرین در سایت

ما 777 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی تاریخچه