کانون تفکر ، آینده اندیشی و مدیریت راهبردی هوافضا

وظایف کانون تفکر ، آینده اندیشی و مدیریت راهبردی هوافضا 

1.انجام مطالعات کارشناسی به منظور تمصمیم سازی و عملیاتی کردن طرح ها و برنامه ها

2.بازنگری در زمینه سیاست ها ، اهداف و راهبردهای هم پای تحولات جهانی در زمینه هوافضا

3.ایجاد گروه های مطالعاتی

4.تحلیل کارکرد و نتایج فعالیت پژوهشگاه

5.ارائه راهکارهای اجرایی برای توسعه و ارتقای پژوهش های کاربردی، توسعه ای و بنیادی در پژوهشگاه

6.تولید فکر و بحث پیرامون گسترش و توسعه علوم و فنون هوافضا

7.بهره مندی از همه پژوهشگران و اندیشوران در زمینه هوافضا

8.استفاده از تجارب و رهآوردهای کانون های آینده اندیشی در سایر کشورها

9.ارائه پیشنهاد راهکار برای بومی سازی و نهادینه کردن فناوری و به روز نگه داشتن آن و تجزیه و تحلیل موضوع های موردنظر در مجامع بین المللی

10.ایجاد فضای گفتگو از طریق تشکیل هسته های فکری، کنفرانس ها و همایش ها با مشارکت کارشناسان داخلی و خارجی 

11.ارائه راه حل های علمی برای مشارکت با مراکز و سازمان های هوافضا در سایر کشورها

12.ارائه و پیشنهاد راهکارهای اجرایی برای توسعه و تجهیز منابع پژوهشی با تکیه بر منابع مجازی تا رسیدن به سطح مطلوب کشورهای پیشرفته

13.شرکت در جلسات پژوهشگاه

14.ارائه گزارش فعالیت ها و اقدامات

15.انجام سایر امور محوله

 

حاضرین در سایت

ما 774 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی درباره پژوهشگاه پژوهشگاه کانون تفکر، آینده‌اندیشی و مدیریت راهبردی هوافضا