گروه کاربرد هوافضا در محیط زیست

هدف این گروه، تحقیق و پژوهش تخصصی در زمینه کاربرد فناوری های هوافضا در جهت کشف، پایش، سنجش و کنترل تغییرات منابع طبیعی و محیط زیست کره زمین در راستای سیاست‌های کلی محیط زیست کشور و اهداف توسعه پایدار و بطور کلی توسعه تحقیقات مرتبط با کاربرد فناوری هوافضا در مدیریت منابع سرزمین می‌باشد.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی پژوهشکده‌ها مرکز زیست فضا و محیط زیست گروه کاربرد هوافضا در محیط زیست