گروه پژوهشی سیستم های هوایی

فعالیت های این گروه به دو بخش عمده تقسیم می شوند:پژوهش در زمینه سیستم هایی که وسایل پرنده بخشی از آن را تشکیل می دهند و کاربرد فناوری هوایی در دیگر حوزه های علوم و مهندسی از یک سو و پژوهش در زمینه زیر سیستم هایی نوین تشکیل دهنذه و پشتیبانی کننده وسایل پرنده و کاربرد فناوری های نو در این وسایل از سوی دیگر. در این راستا موضوعاتی چون کاربرد فناوری هوایی در سنجش از دور، حفاظت از محیط زیست و کنترل منابع طبیعی ، مخابرات، کنترل و پاسخ به بلایای طبیعی ، به سازی و بازآرایی وسایل پرنده برای استفاده در این زمینه ها، سامانه های ناوبری و کنترل هوایی، الکترونیک هوایی، شبیه سازی پرواز و آموزش رایانه ای فناوری هوایی (CBT) و مباحث نو در زیرسیستم های هوایی (مانند سیستم های هیدرولیک فشار-بالا ، توسعه کاربرد توان الکتریکی در هواپیما ، خدمات مخابرات و انتقال داده از/ به هواپیما ...) از زمینه های پژوهشی مورد توجه در این گروه هستند.

حاضرین در سایت

ما 745 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی پژوهشکده‌ها پژوهشکده علوم و فناوری های هوایی گروه پژوهشی سیستم های هوایی