گروه پژوهشی طراحی وسايل فضايی

ماموريت‌های پژوهشی اين گروه، بر حوزه‌ی ديناميک پرواز و تحليل و طراحی کليه‌ی اجزای يک سيستم‌ کنترل متمرکز شده است. بر اين مبنا، پژوهش‌هايي از قبيلِ تحليل و شناسايي سيستم‌های ديناميکی، تخمين و فيلترينگ در سيستم‌های ديناميکی ، مسايل طراحی مسير و الگوريتم‌های هدايت، رديابی و تعيينِ موقعيت و وضعيت، طراحی و تحليل سيستم‌های کنترلی، الگوريتم‌های مديريت سامانه‌ی کنترل، مسايل تصميم‌سازی و برنامه‌ريزی بهينه، طراحی، بررسی و بهره‌برداری از سامانه‌‌های تستِ سيستم کنترل، تحليل ديناميک پرواز سامانه‌های هوافضايي و بررسی عملکرد آن‌هادر زمره‌ی مسايل مورد توجه اين گروه پژوهشی می‌باشند.

حاضرین در سایت

ما 627 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی پژوهشکده‌ها پژوهشکده سامانه های فضانوردی گروه پژوهشی طراحی وسایل فضایی