گروه پژوهشی حقوق هوافضا

هدف این گروه انجام فعالیت های پژوهشی بنیادی ، توسعه ای و کاربردی، نحوه استفاده از هوافضا ، قوانین و مقررات بین المللی حاکم بر هوافضا، تجاری سازی و خصوصی سازی فعالیت های فضایی از موضاعات مورد توجه این گروه است. فعالیت های این گروه به دو بخش عمده زیر گروه حقوق هوایی و زیر گروه حقوق فضایی تقسیم می شود.

حاضرین در سایت

ما 697 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم