زمان: 14:00 مکان: پژوهشگاه هوافضا تاریخ: ۹۹/۰۱/۲۶
ارائه دهنده
 
محمد ندافی پور میبدی

 

اساتید راهنما: دکتر حسن ناصح و دکتر فتح‌اله امی 

زمان: 14:00 مکان: پژوهشگاه هوافضا تاریخ: 96/12/16
ارائه دهنده
 
سیّدمسعود حسینی

 

اساتید راهنما: دکتر محمّد علی فارسی   

زمان: 10:00 مکان: پژوهشگاه هوافضا تاریخ: 96/12/19
ارائه دهنده
 
محمّدجواد کحالیان

 

اساتید راهنما: دکتر رامین کمالی مقدم   

زمان: 17:00 مکان: پژوهشگاه هوافضا تاریخ: 96/09/14
ارائه دهنده
 
روزبه مرادی

 

اساتید راهنما: دکتر علیرضا علیخانی / دکتر محسن فتحی   

زمان: 14:00 مکان: پژوهشگاه هوافضا تاریخ: 96/08/08
ارائه دهنده
 
بهناز منشیان

 

اساتید راهنما: دکتر محمّد طيبی رهنی/ دکتر خدايار جوادی   

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی تحصیلات تکمیلی دوره‌های تحصیلات تکمیلی اطلاعیه‌های دفاع