به این وسیله به اطلاع کلیه پذیرفته‌شدگان مرحله اول آزمون دکتری سال تحصیلی 1398 می‌رساند؛ جهت مصاحبه در روزهای ذکر شده و در ساعت مقرر به پژوهشگاه هوافضا به نشانی: شهرك قدس، خیابان ایران‌زمین، خیابان مهستان، بالاتر از كلانتری، انتهای بن‌بست ۱۵ هوافضا، پژوهشگاه هوافضا مراجعه نمایند. 

جهت كسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 9-88366030 داخلی ۴۲۱ سرکار خانم محمدیان تماس حاصل فرمایید.

پیرو آیین‌نامه شماره 21/96474 و اصلاحیه 21/77948 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پژوهشگاه هوافضا وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری در اجرای سیاست حمایت و هدایت از استعدادهای درخشان به استناد آیین‌نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره‌های تحصیلات تکمیلی از بین برگزیدگان علمی دوره کارشناسی پیوسته (دوره‏های روزانه دانشگاه‌های دولتی) رشته‌های مرتبط حایز شرایط ذیل در نیم‌سال اول سال تحصیلی 98-1397 در دوره روزانه کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا - گرایش مهندسی فضایی با مصاحبه علمی دانشجو پذیرش می‌نماید.

 

به این وسیله به اطلاع کلیه پذیرفته‌شدگان آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال تحصیلی ۱۳۹6 می‌رساند؛ جهت ثبت‌نام در روز دو‌شنبه مورخ 1396/۰۶/20 ساعت 9:30 تا 12:۰۰ به پژوهشگاه هوافضا به نشانی: شهرك قدس، خیابان ایران‌زمین، خیابان مهستان، بالاتر از كلانتری، انتهای بن‌بست ۱۵ هوافضا، پژوهشگاه هوافضا مراجعه نمایند. 

جهت كسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۹-۸۸۳۶۶۰۳۰ داخلی ۴۲۱ دکتر هاشمی تماس حاصل فرمایید.

پیرو آیین‌نامه شماره 21/96474 و اصلاحیه 21/77948 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پژوهشگاه هوافضا وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اجرای سیاست حمایت و هدایت از استعدادهای درخشان به استناد آیین‌نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره‌های تحصیلات تکمیلی از بین برگزیدگان علمی دوره کارشناسی پیوسته (دوره‏های روزانه دانشگاه‌های دولتی) رشته‌های مرتبط حایز شرایط ذیل در نیم‌سال اول سال تحصیلی 96-1395 در دوره روزانه کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا- گرایش مهندسی فضایی با مصاحبه علمی دانشجو پذیرش می‌نماید.