مدیریت طرح‌ها

وظایف حوزه‌ی مدیریت طرح‌ها

 •  نظارت و پیگیری مراحل تصویب طرح‌ها/ پروژه‌ها
 • نظارت بر اجرای طرح‌ها/ پروژه‌ها
 • کنترل و ثبت اسناد مالی طرح‌ها و پروژه‌ها
 • کنترل پیشرفت طرح‌ها از لحاظ برنامه زمان‌بندی و بودجه
 • نظارت بر پایان و تحویل طرح‌ها/ پروژه‌ها
 • به روزنگه‌داشتن اطلاعات پروژه‌ها
 • بایگانی مدارک طرح‌ها/ پروژه‌ها
 • نظارت و تنظیم فعالیت نیروی انسانی پژوهشی موجود
 • نظارت بر جذب پژوهشگران و هیئت علمی جدید و آشنا کردن آنها با آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های پژوهشگاه
 • ارزیابی عملکرد کارشناسان، طرح‌ها و فعالیت‌های انجام‌گرفته 
 • بررسی و ارزیابی برنامه‌ها و طرح‌های تخصصی پژوهشگاه در راستای انطباق با اهداف و مأموریت‌ها
 • تدوین شیوه‌نامه‌های لازم برای اجرا و کنترل طرح‌ها / پروژه‌ها
 • پیشنهاد روش‌های بهبود ا جرای طرح‌ها برای افزایش کارایی
 • تهیه و تدوین گزارش‌های کار به صورت دوره‌ای

 

 

حاضرین در سایت

ما 646 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی پژوهشگاه معاونت پژوهشی مدیریت طرح‌ها