معاونت اجرایی

معرفی معاونت اجرایی

به منظور پشتیبانی و فراهم نمودن امکانات موردنیاز بخش پژوهشی پژوهشگاه، معاونت اجرایی متشکل از دو مدیریت (مدیریت امور اداری و مدیریت امور مالی) و واحدهای تابعه، وظیفه هماهنگی، اجرای وظایف و نحوه پشتیبانی موثر فعالیت های پژوهشی را بر عهده دارد.

انجام اموری نظیر هماهنگی برای بهره برداری از آموزش های تخصصی، فراهم کردن زیرساخت های آزمایشگاهی، تلاش برای تامین نیازهای پژوهشی و فراهم کردن زیرساخت های لازم در زمینه های مختلف علمی از اهم وظایف این حوزه به شمار می آید. 

معاونت اجرایی پژوهشگاه به عنوان بازوی پشتیبان و تکیه گاهی محکم و قابل اعتماد در کنار سایر بخشهای این مجموعه علمی فعالیت میَ‌نماید.

 

وظایف حوزه معاونت اجرایی

1.نظارت بر حسن اجرای قوانین، مقررات،‌ آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی پژوهشگاه

2.نظارت بر انجام امور اداری و استخدامی کارکنان و اعضای هیئت علمی مطابق مقررات و آیین نامه‌های مربوطه 

3.نظارت و مشارکت در تهیه و تنظیم بودجه پژوهشگاه

4.نظارت بر انجام همه امور مالی پژوهشگاه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای قوانین و مقررات مربوطه

5.نظارت بر قراردادها،‌ آیین نامه‌ها، ‌دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره به منظور حصول اطمینان از انطباق آنها با قوانین و مقررات اداری، ‌مالی و محاسباتی

6.بررسی و نظارت مستمر دربارة ساختار تشکیلات پژوهشگاه و نیز تغییرات کلی و اصلاحات مربوط به تغییرات مورد نیاز پژوهشگاه در صورت لزوم

7.نظارت بر تهیه و تنظیم شرح وظایف اداره‌ها، واحدهای تابعه، کارکنان و نظارت بر حسن اجرای آنها

8.نظارت بر تهیه و تنظیم طرح‌ها و برنامه‌های لازم به منظور رشد و ارتقای کیفی پژوهشگاه از طریق آموزش و تربیت انسانی 

9.نظارت بر امور خرید‌های پژوهشگاه

10.نظارت بر اجرای امور ایمنی و حفاظتی پژوهشگاه

11.نظارت بر امور اموال و دارایی‌های پژوهشگاه

12.نظارت بر امور انتشاراتی پژوهشگاه

13.شرکت در جلسات،‌ سمینارها و کنفرانس‌ها در رابطه با وظایف محوله

14.بررسی فعالیت‌های انجام شده توسط همه واحدهای پژوهشگاه

15.همکاری و همفکری در زمینه‌های درخواست شدة معاونت پژوهشی

16.تعیین و ابلاغ خط مشی‌های پیشنهادی در امور اجرایی به ریاست پژوهشگاه

17.انجام امور محوله از سوی ریاست پژوهشگاه

18.نظارت و کنترل ورود و خروج کارکنان،‌حفظ و حراست اموال،‌ تاسیسات و تنظیم امور نگهبانی پژوهشگاه

19.انجام سایر امور محوله

 

حاضرین در سایت

ما 755 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی پژوهشگاه معاونت اجرایی