مراجع علمی همکار

 

دانشگاه صنعتی اصفهان و سوییس

با توجه به همکاری های پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان با دانشگاه های کشور سوییس، دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان مرجع ملی دربرقراری ارتباط با کشور سوئیس (Swiss National Contact Point)با دانشگاه های ایران می باشد. 

لینک

 

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد بعنوان قطب تبادل علمی با هندوستان می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فرصت های همکاری بین المللی با هند که از طریق دانشگاه فردوسی مشهد اعلام می گردد میتوانید به لینک زیر مراجعه نمایید.

لینک

 

دانشگاه سیستان و بلوچستان، پاکستان

 

دانشگاه خوارزمی، اتریش

 

دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی جزو ۲۰ دانشگاه برتر کشور و نخستین دانشگاه مدرن ایران می باشد. همچنین با هدف تقویت علمی و اعتبار دانشگاه در عرصه بین المللی، ارتباطات گسترده ای را با ۲۲ کشور دیگر برقرار نموده است. هم چنین این دانشگاه شامل کارگروه ملی همکاری با اتریش می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص همکاری های علمی با اتریش میتوانید به لینک زیر مراجعه نمایید.

لینک

 

دانشگاه یزد، مجارستان

دانشگاه یزد بعنوان کارگروه همکاری های علمی بین المللی با کشور مجارستان از سوی وزارت علوم انتخاب گردید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید.

 لینک

 

دانشگاه علم و صنعت ایران، آلمان

دانشگاه علم و صنعت ایران بعنوان کارگروه ملی همکاری های علمی با آلمان می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید.

لینک

 

دانشگاه کردستان، اقلیم کردستان عراق

دانشگاه کردستان از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به عنوان رییس کارگروه ملی هماهنگی و پیگیری همکاری‌های علمی بین‌المللی با اقلیم کردستان عراق تعیین شده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص کارگروه ملی هماهنگی و پیگیری همکاری های علمی بین المللی کردستان عراق میتوانید به لینک زیر مراجعه نمایید.

لینک

 

دانشگاه شهید بهشتی، روسیه و قزاقستان

دانشگاه شهید بهشتی ریاست کارگروه های هماهنگی و پیگیری با کشورهای روسیه و قزاقستان را بر عهده دارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص کارگروه همکاری های علمی با روسیه و کارگروه همکاری های علمی با قزاقستان به لینک زیر مراجعه فرمایید.

لینک

 

دانشگاه تبریز، ترکیه

پروژه های تحقیقاتی مشترک ایران و ترکیه از طریق فوکال پوینت، دانشگاه تبریز قابل پیگیری می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص همکاری های ایران و ترکیه به لینک زیر مراجعه فرمایید.

لینک

 

دانشگاه تربیت مدرس، ژاپن

دانشگاه تربیت مدرس بعنوان مرجع ملی در برقراری همکاری های ایران و ژاپن جهت ارتقای همکاری های میان دو کشور در زمینه های علمی، تکنولوژی و ابداعات می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر دز خصوص میز همکاری های ایران ژاپن می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید.

لینک

 

دانشگاه اصفهان، کره جنوبی

با توجه به همکاری‌های گسترده دانشگاه اصفهان با دانشگاه‌ها و مراکز علمی کره جنوبی این دانشگاه به عنوان مرجع ملی در برقراری ارتباط با کشور کره جنوبی می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص همکاری با این کارگروه به لینک زیر مراجعه فرمایید.

لینک

 

دانشگاه صنعتی شریف،چین

دانشگاه صنعتی شریف بعنوان مرجع ملی در برقراری همکاری های علمی ایران و چین می باشد. هم چنین جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص همکاری های علمی ایران-روسیه و ایران-ژاپن از طریق این دانشگاه می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید.

لینک

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی همکاری های علمی و بین‌المللی همکاری های علمی بین‌المللی مراجع علمی همکار