آیین نامه گردهمایی های علمی بین المللی خارج از کشور

 

به منظور ارتقا سطح کیفی پژوهش و آموزش و گسترش فعالیت های علمی بین المللی با سایر کشورها، آیین نامه گردهمایی های علمی بین المللی خارج از کشور در لینک زیر قابل دانلود می باشد:

دانلود آیین نامه اجرایی شرکت در گرد همایی های علمی بین المللی خارج از کشور

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی همکاری های علمی و بین‌المللی آیین نامه، تفاهم نامه و شیوه نامه ها گردهمایی های علمی بین المللی