درباره ما

مدیریت همكاری‌های علمی و امور بین‌الملل پژوهشگاه هوافضا، یكی از مدیریت‌های حوزه ریاست پژوهشگاه هوافضا می باشد. مأموریت اصلی دفتر مدیریت همکاری‌های علمی و امور بین‌الملل پژوشگاه هوافضا، ایجاد و تعمیق ارتباط علمی و تحقیقاتی و اجرایی میان پژوهشگاه و سایر مراكز آموزشی، پژوهشی، فناوری در داخل و خارج كشور در حیطه هوافضا و موضوعات مرتبط، در چارچوب مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران است.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی همکاری های علمی و بین‌المللی درباره ما