داوری و ثبت اختراع

 

داوری اختراع فرایندی است که طی آن مورد ادعا شده جهت ثبت اختراع از لحاظ جدید بودن، نوآوری و قابلیت صنعتی شدن مورد بررسی داوران قرار می‌گیرد. اداره ثبت اختراع و مالکیت معنوی پس از بررسی مراکز تخصصی و کارآمد اجازه داوری اختراعات را به مراکز پژوهشی و دانشگاهی اعطا می نماید. پژوهشگاه هوافضا نیز از اواسط امسال جزء لیست مراکز داوری  قرار گرفته و و تا کنون 4 اختراع جهت داوری در دست بررسی دارد. از جمله اقدامات دفتر بین الملل رسیدگی، پیگیری و هماهنگی تمامی امور مربوط به ثبت اختراعات بوده است.

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی همکاری های علمی و بین‌المللی ثبت اختراع