خدمات اعضای هیئت علمی

اعضای محترم هیات علمی و اساتید محترمی که قصد شرکت در همایش ها و کنفرانس های بین المللی به منظور ارائه ی مقاله یا سفرهای ماموریتی جهت شرکت در رویدادهای بین المللی و یا قصد شرکت در دوره های فرصت مطالعاتی کوتاه مدت را دارند با داشتن مدارک مربوطه می توانند اقدام نمایند. متقاضیان محترم پس از تکمیل فرم های مربوطه با به همراه داشتن تصویر گذر نامه جهت هماهنگی مراحل سفر به واحد بین الملل مراجعه فرمایند. 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی همکاری های علمی و بین‌المللی خدمات اعضای هیئت علمی