پروژه های پژوهشی

لیست پروژه های پژوهشی پژوهشگاه هوافضا بر اساس تفکیک سال ها به شرح زیر است:

سال 1397

1. امکان‌سنجي طراحي و توسعة مدارگرد حامل انسان بومي

2. مدل‌هاي متمايزساز ساختاريافته براي واژه‌يابي گفتار در سامانه‌هاي فضايي

3. راهنماي ايمني و تضمين نرم‌افزار در سيستم‌هاي هوافضايي

4. بررسي استانداردها و نظام‌نامه‌هاي ايمني بين‌المللي

5. بررسي موضوع مالکيت و استخراج مواد معدني از اجرام سماوي در حقوق بين‌الملل فضايي

6. مطالعه بيان ژن RKIP در شرايط بي‌وزني شبيه سازي شده در رده سلولي MDA-MB-231

7. مطالعه رشد گياهان بومي ايران در شرايط شبيه‌سازي بي‌وزني- برنامه پژوهشي با دفتر امور فضايي سازمان ملل متحد

8. بررسي رشد و زنده ماني کشت سوسپانسيون سلولي بابونه تحت شرايط مختلف هورموني

 

 

سال 1396

1. بررسي نحوه سازش گياهان عالي به شرايط ميکروگراويتي

2. شبيه‌سازي عددي محفظة احتراق با گردابه دام ‌افتاده

3. توسعه برنامه توليد و مديريت داده آيروديناميکي در قالب جداول استاندارد

4. بازديد از برخي دانشگاه‌ها، مراکز تحقيقاتي و شرکت‌هاي فعال در حوزة هوافضاي ايتاليا

5. برپايي مراسم هفتة جهاني فضا در سال 1394

6. شبيه‌سازي گردابه‌هاي بزرگ جريان غيراحتراقي و احتراقي پيش‌آميخته مغشوش در محفظة داراي انبساط ناگهاني

7. بررسي ابعاد حقوقي مکانيزم‌هاي جديد ارتقاي ايمني هواپيمايي

8. بررسي ابعاد حقوقي مرز ميان هوا و فضا در حقوق بين‌الملل و شناسايي وضع مطلوب براي ج.ا. ايران

9. ارزيابي سامانه ناوبري جايگزين براي ناوبري ماهواره‌اي با تمرکز بر شرايط کشور ايران

10. بهبود عملکرد آنتن‌هاي هليکال با بهينه‌سازي قطر صفحة زمين آنتن

11. توسعة کد عددي براي شبيه‌سازي جت برخوردي پالسي در جريان خروجي نازل با استفاده از رهيافت URANS

12. بررسي پايداري استاتيکي يک کپسول فضايي

13. سامانه مرکزي دريافت و پردازش پايش آتش‌سوزي

14. سامانه تحت وب کشف و پايش آتش‌سوزي جنگل

15. دستورالعمل نصب و راه‌اندازي سامانه ملي پايش و کنترل ماهواره‌اي عرصه‌هاي منابع طبيعي و محيط زيست کشور

16. پياده‌سازي و ارزيابي الگوريتم‌هاي آشکارسازي آتش‌سوزي

17. پهنه‌بندي ريسک آتش‌سوزي در عرصه‌هاي منابع طبيعي (استان‌هاي گلستان، مازندران و گيلان)

18. کنترل جريان به طريق مکش بر روي سيلندر

19. پاسخ شوک مکانيکي سازه داراي اتصال اصطکاکي به روش تحليلي

20. ارزيابي يک روش تجربي جديد براي تعيين ساختار جريان برگشتي پشت يک صفحه تخت با استفاده از پراب پنج سوراخه

21. شناسايي نکات برجسته و کليدي فناوري و امکان‌سنجي کسب و توسعة آن

22. صحت‌سنجي اوليه پروژه آشکارسازي آتش‌سوزي در عرصه‌هاي منابع طبيعي با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي MODIS (در بازه زماني شش‌ماهه)

23. بررسي، امکان‌سنجي، گردآوري و تدوين داده‌هاي مورد نياز به‌منظور پياده‌سازي و واسنجي روش‌هاي موجود در طرح

24. تحويل‌گيري و متعادل‌سازي

25. طراحي، ساخت، تست و تحويل تقويت‌کنندة توان باند X (فاز اول: طراحي و شبيه‌سازي)

26. تأثير ميدان مغناطيسي بر برخي پارامترهاي رشد و پاسخ‌هاي آنتي‌اکسيداني گياه عروسک پشت پرده (Physalis alkekengi ) در راستاي سيستم پشتيبان حيات

27. تحليل نوار محدود رفتار مکانيکي و پايداري ورق و پوسته داراي سوراخ و جدايي لايه‌اي

28. بررسي فيتوشيميايي و اندازه‌گيري مقدار اپي‌ژنين در جمعيت‌هاي طبيعي گياه بابونه آلماني Matericaria chamomilla L

29. بررسي مشخصات تشعشعي و ساختار آرايه پلاسمايي

مقايسه پروفايل بياني ژن‌هاي نوروتروفين و گيرنده‌هاي آن در سلول‌هاي بنيادي استرومايي مغز استخوان و مشتق از چربي انسان و رت در شرايط جاذبه 1 جي و بي‌وزني

 

 

سال 1395

1. کنترل تحمل پذير عيب فضاپيما در فاز بازگشت به جو با درنظرگرفتن نقصان در عملگرها

2. تحليل پاسخ گذراي سازه‌هاي يک بعدي با استفاده از روش حل بازگشتي

3. پايداري سازه‌هاي جدار نازک چند لايه داراي محدوده جدايش بين لايه‌اي

4. پايداري سازه‌هاي جدار نازک چند لايه داراي تقويت‌کننده

5. بررسي تغييرات بياني ژن هاي مارکر رگزايي در موش صحرايي در شرايط بي وزني

6. بررسي تغييرات بياني ژن‌ها در بافت قلبي-عروقي در شرايط بي‌وزني در موش صحرايي

7. تست و توسعه آنتن پلاسما

8. طراحي و توسعه حسگرهاي تصوير هوشمند CMOS براي کاربردهاي فضايي

9. تحليل رفتار مکانيکي ورق و پوسته کامپوزيتي با استفاده از فرمولاسيون نوار محدود

10. بهبود روش‌هاي شنود فرامين صوتي در يک فضاپيما مبتني بر روش‌هاي تطبيقي گوينده و آموزش مدل در سطح کلمه

11. توسعة يک روش عددي موازي براي حل مسائل کنترل بهينه

12. طراحي الگوريتم خودتنظيم براي کنترل ازدحام در شبکة اينترنت

13. تأثير ارتعاشات مکانيکي بر برخي پارامترهاي رشد و پاسخ‌هاي آنتي‌اکسيداني گياه بابونه گيلاني (Anthemis gilanica) در شرايط درون شيشه

14. توسعه کد عددي براي مدلسازي آشفتگي با رهيافت RANS و URANS جهت تحويل جريان جت سه بعدي در جريان جانبي

 

 

سال 1394

1. بررسی آیرودینامیکی بدنه استوانه‌ای در جریان محوری

2. بررسی اثر ارتعاشات سینوسی بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه هیوسیاموس

3. بررسی اثر تداخل غیرخطی مودهای موضعی در ارتعاشات تیر ساندویچی

4. طراحی سیستم تشخیص فرمان های صوتی در یک فضاپیما

5. بررسی  حقوقی کنوانسیون ثبت اشیای پرتابی به فضای ماورای جو با تاکید بر مسئولیت دولتهای عضو 

 

سال 1393

1. مطالعه عددی لیزرهای دینامیک گاز

2. بررسی رفتار آشوبناک در معادلات دینامیکی فضاپیما - فاز نخست

3. مطالعه و تحقیق بر روی پدیده قطع ارتباط رادیویی در محموله های بازگشتی به جو و راه های مقابله با آن

4. تحلیل اثر جدایش بین زمینه و الیاف بر استحکام مواد مرکب

5. تخصیص افزونگی چند سطحی در سیستم‏های مهندسی

6. تحلیل و طراحی بهینه کاهنده غیرخطی انرژی برای کاهش اثر شوک اعمالی بر سازه تیر

7. بررسی اثر ارتعاشات مکانیکی و تنش شوری بر برخی پاسخ های فیزیولوژی و بیوشیمیایی گیاه پونه معطر

8. تحلیل عددی یک ایرفویل نامتقارن تحت نوسان اجباری

9. تحلیل نتایج تجربی بدست آمده برای یک ایرفویل نامتقارن تحت نوسان پیچشی و انتقالی

10. مطالعه و شبیه سازی تراسترهای پلاسما

11. توسعه نرم افزاری برای شبیه سازی جریان گاز رقیق حول اجسام سه بعدی به روش DSMC

12. شبیه سازی عملکرد پرتاب کننده چتر

13. استفاده از روش حرارتی معکوس جهت محاسبه خواص مواد فناشونده

14. تحلیل ایرودینامیکی چترهای کلاستر

15. استخراج اصول طراحی مکانیکی بوردهای الکترونیکی در برابر بارهای دینامیکی شوک و ارتعاش

16. امکان سنجی و تدوین راهبرد برنامه اعزام انسان به فضا در افق سال 1404

 

سال 1392

1. بررسی و تدوین شاخص های پایش سلامت اکوسیستم با بهره گیری از فناوری سنجش از دور و GIS

2. طراحی و توسعه سنسورهای تصویر CMOS هوشمند

3. بررسی ابعاد حقوق بین المللی ارسال انسان به فضا

4. بررسی و ارائه قوانین و مقررات لازم برای اجرای پروژه ارسال انسان به فضا 

5. بررسی ابعاد حقوق داخلی ارسال انسان به فضا

6. همکاری های بین المللی در فعالیتهای فضایی به عنوان یک ضرورت در  حقوق بین الملل

7. استفاده از عملگرهای پلاسمایی برای کاهش نویز

8. جنبه های حقوقی کنترل صدور تکنولوژی فضایی  در حقوق بین الملل

9. بررسی حقوقی ارائه استانداردهای بین المللی ایمنی برای فعالیت های فضایی 

10. بررسی تطبیقی روش دولتها در تامین امنیت ملی فضایی 

11. مکانیزم های  صدور مجوزهای ملی برای فعالیتهای فضایی در راستای اجرای معاهدات بین المللی فضایی

12. روش اجزای مرزی چندقطبی سریع برای تحلیل مسائل پتانسیل

13. تحلیل پایداری پارامتری سازه جدارنازک تحت بارگذاری غیریکنواخت به روش نوارمحدود

14. نگهداری آزمایشگاه زیست پزشکی فضایی و انجام امور جاری آن

15. فاز مطالعاتی ارسال بافت گیاهی با کاوشگر D2

16. طراحی تقویت کننده توان باند "اس" با بهروری حداقل 40 درصد 

17. طراحی سیستم سخت افزار در حلقه سامانه کنترل وضعیت محموله کاوشگر

18. طراحی و ساخت آنتن پلاسما در محدوده فرکانسی VHF

19. راه اندازی سامانه سه بعدی ویژن و پنل های شبیه ساز فضاپیما

20. آموزش کاهش اضطراب با استفاده از محرک های سمعی بصری بازخورديِ تنظیم شوند? متناسب با امواج مغزی

21. طراحی و پیاده سازی سیستم ضبط تصاویر دیجیتال با کیفیت HD برای استفاده در کاوشگر نسل D

22. تمهیدات لازم و کلیات ایمنی کار با میمون

23. توسعه مفاهیم و تکنولوژی‌های فضاپیمای سرنشین انسان (Manned Spacecraft Concept and Technology Development)

24. طراحی، ساخت و تست سیستم ثبت وقایع سرعت بالا و دقیق

25. شبیه سازی گرمایش آیرودینامیکی به روش مهندسی

26. شبیه سازی گرمایش آیرودینامیکی به روش لایه مرزی 

27. بهبود استخوان سازی با استفاده از نانو هیدروژل ها

28. تدوِین الزامات آزمایشگاه آیرودینامیک و آیروترمودینامیک 

29. تحلیل دینامیکی بدن فضانورد در پروازهای زیرمداری برای پیشگیری از آسیب‌های احتمالی

 

سال 1391

1. تطبیق روشهای آنالیز مودال حوزه زمان برای سیستمهای ناخطی

2. برگزاری دومین دوره مسابقات کن ست ایران (بین المللی)

3. روشهای پیش شرطی جهت تسریع و بهبود همگرایی حل جریان تراکم پذیر حول روتور در پرواز روبه جلو

4. بررسی تئوری ورق مناسب به منظور تحلیل‌های حرارتی مواد FG

5. طراحی و ساخت CANSAT به منظور شرکت در مسابقات بین المللی

6. مطالعات اولیه و امکان سنجی پروژه طراحی و ساخت سازه جعبه سیاه

7. تحلیل پاسخ پیروشوک سازه محموله آزمایشگاه فضایی

8. طراحی مفهومی و تحلیل تراسترهای ترمزی کپسول زیستی در کاوشگرها

9. طراحی, شبیه سازی, ساخت و تست سیستم ایزولاسیون فعال ارتعاشات برای سامانه های حساس فضایی

10. طراحی و ساخت سیستم اندازه گیری نرخ و عمق تنفس

11. تحلیل مواد فناشونده

12. طراحی و ساخت موقعیت یابی رادیویی

13. استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در تفسیر سیگنال ECG به منظور تشخیص زود رس و پیش بینی آریتمی های قلبی در فضانوردان

14. مدل سازی دینامیکی سازه کاوشگر 7

15. امکان سنجی سیستم کنترل وضعیت و موقعیت کاوشگر و طراحی مفهومی سیستم کنترل وضعیت

16. طراحی، ساخت و تست بدنه کپسول زیستی با اتصالات پرچ برای قطر 880 م.م.

17. طراحی، ساخت و تست سیستم بازیابی مناسب برای محموله‌ تا وزن 500 كیلو گرم

18. ساخت عملگر کنترلی جرم انتقالی و تست سخت افزار در حلقه شبیه سازی

19. طراحی مفهومی ژیروسکوپ شبیه‌ساز پرواز

20. تعیین چارچوب محاسباتی مناسب برای برآورد ضرایب ایرودینامیکی و مشتقات پایداری ورودی سامانه کنترل

21. توسعه نرم افزار مدیریت طرح ها 

22. بررسی و انتخاب دستگاه های ثبت علائم حیاتی

23. بررسی و امکان سنجی تولید شبیه ساز فضا پیمای سرنشین‌دار

24. طراحی و ساخت تستر جنرال سیستم‌های الكترونیكی

25. طراحی مفهومی ماژولهای تله متری برای اتفاع 250 کیلومتر

26. ایجاد توانمندی به منظور شناخت و محاسبات مواد فداشونده

27. طراحی مفهومی نانوسامانه فوتوكاتالیزوری تامین اكسیژن و دفع دی‌اكسید كربن

28. ارتقا نرم افزار مدیریت طرح‌ها

 

سال 1390

1. تحلیل میكرومكانیك مواد مركب

2. بررسی اثر افزودن انرژی در كاهش پسای دماغه‌های مافوق صوت

3. طراحی مسیر خودكار بهینه برای رباتهای فضائی

4. برگزاری اولین دوره مسابقات CANSAT در كشور

5. بررسی مسئله بیمه اشیای فضایی و پیوند آن با نظام حقوقی حاكم بر مسئولیت پرتاب اشیای فضایی

6. شناسایی رفتار دینامیكی المان‌های ناخطی در سازه‌ها

7. شبیه‌ساز گرافیكی پرواز كاوشگرها

8. تدوین راهبردهای كسب كار ، محصولی ، فناوری و وظیفه‌ای طرح اعزام انسان به فضا 

9. طراحی و تحلیل سیستم پایداری و كنترل در محموله‌های فضایی بر مبنای جرم‌های انتقالی

10. طراحی و راه‌اندازی آزمایشگاه زیست پزشكی فضایی

 

سال 1389

1. بررسی شكست نرم در فلزات

2. شبیه سازی عددی احتراق مافوق صوت با استفاده از سینتیك شیمیایی كامل و كاهیده

3. ایمنی تجهیزات و پرسنل پژوهشگاه هوافضا

4. فاز مفهومی تحقیقات سیستم عصبی فیزیولوژی در راكت‌های كاوش

5. بهبود شكل اولیه نازل آیروسپایك تولید شده با روش تقریبی

6. تحقیقات كشت سلولی در جاذبه ناچیز آزمایشگاهی

7. بررسی اثرات محیطی فضا بر روی ماهواره و زیرسیستم پیشرانه

8. تهیه مسیرنمای ارسال فضانورد به مدار

9. ارائه،تحلیل ،طراحی و كنترل یك جرثقیل رباتیك برای سوله‌هی تعمیر و نگهداری هواپیما

10. كنترل لایه مرزی جریان آشفته عبوری از روی یك سطح بمنظور كاهش نیروی پسای اصطكاكی

11. شبیه‌ساز پرواز پژوهشگاه هوافضا

12. طراحی و مدل‌سازی نانوفیلترهای جداساز نمك-آب

13. نصب نرم‌افزار و خدمات پشتیبانی سیستم پردازش موازی به پژوهشكده مصباح

14. طراحی و ساخت ماهواره‌ای از كلاس CANSAT تحت یك تیم دانشجویی

 

سال 1388

1. توسعه سخت‌افزاری مركز پردازش فوق سریع پژوهشگاه

2. تكمیل نرم‌افزار طراحی و شبیه‌سازی راكت كاوش(SRSIM)

3. تحلیل عددی جریان ناپایدار حول یك ایرفویل در حركت نوسانی انتقالی

4. تكمیل طراحی و پیاده‌سازی نرم‌افزار كنترل‌پروژه

5. تحلیل رفتار ویسكوالاستیك مواد مركب با زمینه پلیمری

6. مطالعه جریان در ابعاد میكرو و شبیه‌سازی هندسه‌های متداول میكروفیلترها و میكروجت‌ها

7. بررسی ابعاد حقوقی پرتاب، استقرار و عملیات ماهواره‌ها در فضای ماورای جو

8. بهینه‌سازی ابعادی و تجهیز یك پرنده كوچك به محموله

9. جمع بندی مطالعات اخیر در زمینه خنك كاری لایه ای

10. بررسی و تحلیل اسناد بین‌المللی حقوق فضایی، عملكرد سازمان‌های بین‌المللی فضایی و ارائه راهكارهای مناس

11. بررسی شیوع بیماری سیمولاتور ناشی از استفاده از شبیه‌سازهای پرواز در خلبان نان و كمك خلبانان

12. طراحی و ساخت دستگاه شبیه‌سازی شرایط كم‌وزنی

 

سال 1387

1. طراحی و ساخت نانوحسگر فشار و سرعت سیال 

2. تدوین نظام‌نامه بهبود و سنجش قابلیت اطمینان سامانه‌ها

3. ساخت سیمولاتور VR  درمان اختلالات هراسی(فازدوم)

4. طراحی و ساخت سامانه ناوبری اینرسی بدون جایرو با تلفیق جی پی اس

5. تدوین برنامه راهبردی پژوهشگاه هوافضا

6. توسعه رایانه موازی پژوهشگاه به یك مجموعه پردازش موازی با 96 گره محاسباتی

7. پایش فعال و غیرفعال عرصه‌های جنگلی به منظور پیش‌یابی، پیشگیری و مهار زودهنگام آتش‌سوزی با استفاده از

8. تشخیص عیوب در سنسورها و عملگرهای راكت كاوش

9. بررسی تحول غیرخطی دیسكهای گازی خودگرداننده

10. بررسی نظام حاكم بر حقوق بین‌الملل خصوصی هوایی

11. تدوین فرآیند تكوین سامانه‌های هوافضایی

12. تدوین سند توسعه هوافضای كشور

 

سال 1386

1. طراحی مفهومی و تدوین نرم‌افزار شبیه‌سازی 6DOF  ماهواره‌بر سبك

2. كمیته زیست فناوری 

3. مطالعات عددی اثرات صدمه (باشكل ستاره) و تعمیر بر روی ایرودینامیك یك بال دو بعدی

4. بررسی امنیت حقوق هوانوردی در پرتو تحولات پس از حوادث 11سپتامبر 2001

5. شبیه‌سازی مسیر بازگشت به زمین فضاپیما

6. بررسی ابعاد حقوقی بكارگیری سیستم‌های ناوبری ماهواره‌ای

7. ارزیابی و تحلیل سیستم‌های ناوبری ماهواره‌ای و تدوین استراتژی

8. بهره‌برداری نظامی از فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین‌الملل

9. تجزیه، تحلیل و طراحی سیستم جدایش راكت كاوش

10. طراحی یك ساختار موازی برای بازنمود و شبیه‌سازی سامانه‌های واقعیت مجازی و فرابری واسطهای شنیداری و دی

11. طراحی مفهومی سیستم جامع اطلاعات پژوهشگاه هوافضا

12. سنجش از دور و حقوق بین‌الملل

13. طراحی و پیاده سازی نرم‌افزار مدیریت اسناد

14. محاسبه قابلیت اطمینان موردی محموله آزمایشگاه فضایی

15. بررسی وضعیت علوم و فنون هوایی كشور

16. تالیف كتاب تحت عنوان تحلیل رفتار مكانیكی مواد مركب

17. بررسی نفوذ امواج صوتی وسیله پرتاب به محموله آن

18. تدوین استراتژی پژوهشكده علوم و فناوری هوایی 

19. امكان‌سنجی طراحی و ساخت پرنده كوچك

20. تدوین نقشه راه توسعه فناوری توربین‌های گازی

21. حقوق مسافران هواپیما

22. تایید صلاحیت صندلی هواپیما با استفاده از روشهای محاسباتی

 

سال 1385

1. طراحی و ساخت دستگاه شبیه سازی شرایط بی‌وزنی

2. طراحی و ساخت رایانه موازی با 64 پردازنده

3. كتابخانه محاسبات عددی بر پایه محاسبات موازی

4. پیاده سازی وشبیه‌سازی معادلات و الگوریتم‌های تخمین موقعیت در سیستم GPS

5. كمیته دائمی ایمنی هوانوردی و حمل و نقل هوایی(Aviation Safety Panel)

6. بررسی حقوقی مشاركت بخش خصوصی در فعالیت‌های فضایی ایران

7. تعامل محیط واقعیت مجازی  با حواس انسان

8. تحلیل ترموالاستیك خطی ورق های مستطیلی FG

9. مطالعه عددی اثرات صدمه بر روی ایرودینامیك بال نامحدود در دو حالت حضور و عدم حضور دیواره

10. كلینواستت و تاثیر محیط شبیه‌ساز بی‌وزنی بر روی انحراف‌های كروموزومی ناشی از اشعه

11. اثر میكروگراویتی بر سلامت استخوان در فضانوردان

12. طراحی وساخت یك سیستم تله متری باند UHF

13. امكان‌سنجی،بازاریابی و مطالعات فاز آزمایشگاهی تحلیل شیپوره ایروسپایك

14. دائره المعارف هوا فضایی

15. پلیمرهای فعال الكتریكی(EAP)

16. مشاهده،ثبت و رهگیری پسماندهای فضائی

17. كنترل علائم جت لگ

18. طراحی پوسته خارجی محموله راكت كاوش

19. كنترل جریان،كاهش نیروی پسای اصطكاكی-Flow Control,Skin Friction Drag Reduction

20. تدوین استراتژی پژوهشگاه هوافضا در پژوهشكده علوم و فناوری هوایی

  

سال 1384

 1. امكان سنجی ساخت سیستم پیشرانش ماهواره های كوچك و ریز ماهواره ها

2. تحلیل تغییر  شكل لایه‌های ترموپلاستیك تقویت شده با الیاف پیوسته در درجه حرارت شكل دهی 

3. مدلسازی وشبیه‌سازی پدیده‌های موثر در تشكیل قطره تحت جاذبه ناچیز فضا

4. تدوین استراتژی پژوهشكده حقوق و استاندارد

5. مدل‌سازی برخی مسائل فیزیكی بصورت طراحی شكل بهینه

6. تجاری سازی فعالیت‌های فضا

 

سال 1383

1. ساخت سیمولاتور VR درمان اختلالات هراسی

2. بررسی علل مرگ بیماران حمل شده با هلیكوپترهای آمبولانس هوایی

 

حاضرین در سایت

ما 633 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی فعالیت‌های پژوهشی دستاوردها پروژه‌های پژوهشی