مقاله‌ها

مقالات سال 1393

1. ابراهیمی، محمد، بهروز جعفری روزبهانی، شاهد ملکی‌پور، ایمان بهمن جهرمی. «بررسی تجربی آکوستیک داخل یک کپسول استوانه‌ای در اثر تحریک صوتی خارجی،» کنفرانس آکوستیک و ارتعاشات، دانشگاه علم و صنعت، آذر 1393.

2. آزاد، ن، ابراهیم‌زاده، وحید نیكنام، حلیمه حسن‌پور. «اثر تنش شوری و خشکی بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه پونه معطر (Mentha pulegium)،» کنگره بین‌المللی زیست شناسی ایران، دانشگاه خوارزمی‏- کرج، شهریور 1393.

3. بهمن جهرمی، ایمان، شاهد ملکی‌پور، محمد ابراهیمی و کاوه قربانیان. «بررسی تجربی ارتباط بین مشخصات فیزیکی منبع صوتی لحظه‌ای و میدان آکوستیک جهت استانداردسازی آن برای اندازه‌گیری زمان واکنش،» کنفرانس آکوستیک و ارتعاشات، دانشگاه علم و صنعت، آذر 1393.

4. حدادی، بهار، حلیمه حسن‌پور و وحید نیکنام. «برهم‌کنش شوری و غرقابی بر محتوای رنگیزه‌ها و هیدروژن پراکسید در گیاه پونه آبی،» کنگره بین‌المللی زیست شناسی ایران، دانشگاه خوارزمی ‏- کرج، شهریور 1393.

5. حدادی، بهار، وحید نیکنام و حلیمه حسن‌پور. «تأثیر شرایط غرقابی بر رشد و پایداری غشایی گیاه پونه آبی (Mentha aquatic L)،» کنگره بین‌المللی زیست شناسی ایران، دانشگاه خوارزمی ‏- کرج، شهریور 1393.

6. حسن‌پور، حلیمه و وحید نیکنام. «بررسی اثر تنش خشکی بر رشد و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان گیاه پونه معطر در مرحله گل‌دهی،» نشریه فرایند و کارکرد گیاهی، اردیبهشت 1393.

7. حسن‌پور، حلیمه و وحید نیکنام. «بررسی اثر قارچ کش پنکونازول بر پایداری غشاء و محتوای هیدروژن پراکسید در گیاه پونه معطر (Mentha pulegium L)،» کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی، اصفهان، اردیبهشت 1393.

8. راثی، فائزه و رامین کمالی‌مقدم. «مشتقات دینامیکی طولی یک ایرفویل تحت دو حرکت نوسانی پیچشی و انتقالی،» نشریه مهندسی مکانیک مدرس، دانشگاه تربیت مدرس، دی 1393.

9. سعیدی، محمد و سیدآرش سیدشمس طالقانی. «شبیه‌سازی عددی جریان در یک پمپ گریز از مرکز و بررسی جریان در نقطه طراحی،» بیست و دومین همایش بین‌المللی مهندسی مکانیک ایران، دانشگاه چمران، اهواز، اردیبهشت 1393.

10. سلماسی، عاطفه، عبداله شادآرام، سیدآرش سیدشمس طالقانی و مسعود میرزایی. «بررسی عددی حضور و تأثیر مکان قراردهی عملگر پلاسمایی در افزایش کارایی ایرفویل،» مهندسی مکانیک، دانشگاه شریف، اردیبهشت 1393.

11. سیدشمس طالقانی، سیدآرش و رضا فخاریان. «تحلیل عددی رفتار ترمودینامیکی مخزن سوخت اکسیژن مایع با روش فشارگذاری با استفاده از هلیوم دما بالا،» اولـین کـنـفـرانـس بیـن‌المـللی و سـومـین کـنـفـرانـس مـلی انجمن پیشرانش هوافضایی ایران، مالک اشتر، اصفهان، آبان 1393.

12. صدری، مریم، محمد ابراهیمی و کاظم هجرانفر. «شبیه‌سازی عددی صدای تولید شده ناشی از جفت‌شدگی در لایه اختلاطی،» چهارمین کنفرانس بین‌المللی آکوستیک و ارتعاشات، تهران، آذر 1393.

13. علی‌پرست، پیمان و فاطمه نیک‌نهاد. «طراحی سنسور تصویر CMOS مد جریانی در پروسه استاندارد 18‏/0 میکرومتر باقابلیت آشکارسازی رنگ در سطح هر پیکسل،» نشریه علمی پژوهشی صنایع الکترونیک، وابسته به صاایران، اردیبهشت 1393.

14. فاضلی، حمید، حسن ناصح، مهران میرشمس و علیرضا نوین‌زاده. «الگوی جامع طراحی رانشگرهای فضایی کم‌پیشران،» نشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری فضایی، آذر 1393.

15. قلخانی، عفت، حلیمه حسن‌پور و وحید نیکنام. «برهم‌کنش ارتعاش مکانیکی و تنش شوری بر محتوای پرولین، هیدروژن پراکسید و نشت یونی،» کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران، دانشگاه خوارزمی ‏- کرج، شهریور 1393.

16. قلخانی، عفت، وحید نیکنام و حلیمه حسن‌پور. «اثر ارتعاش مکانیکی بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه پونه معطر (Mentha pulegium L)،» کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران، دانشگاه خوارزمی‏- کرج، شهریور 1393.

17. قلخانی، عفت، وحید نیکنام و حلیمه حسن‌پور، «تأثیر ارتعاش مکانیکی روی رشد، میزان آسیب‌های غشایی و محتوای هیدروژن پراکسید گیاه پونه معطر (Mentha pulegium L)،» کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران، دانشگاه خوارزمی ‏- کرج، شهریور 1393.

18. کاظمی، حمید و علی‌اکبر گلرو. «تثبیت و تقویت ایمنی هوایی با تدوین مقررات جامع ملی هوانوردی،» اولین همایش ایمنی در حمل و نقل هوایی، سازمان هواپیمایی کشوری، تیر 1393.

19. کاظمی، حمید. «بررسی اصول مسئولیت در حمل و نقل: از نظریه تا عمل؛ نگاهی به موضوع در نظام کامن‌لا،» نشریه علمی پژوهشی حقوق تطبیقی، دانشگاه تهران، شهریور 1393.

20. کاظمی، حمید. «عبور اشیای فضایی دولت پرتابگر از قلمرو هوایی دولت‌ها در حقوق بین‌الملل،» فصلنامه علمی پژوهشی علوم و فناوری فضایی، دی 1393.

21. لاریبی، ایمان و فائزه راثی‌مرزآبادی. «بررسی تأثیر نفوذپذیری بر پایداری چتر،» هشتمین همایش دانشجویی مهندسی مکانیک ایران، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان، رشت، مهر 1393.

22. محمدی‌امین، میثم. «مقدمه‌ای بر بافتینگ و فلاتر واماندگی،» نشریه مهندسی مکانیک (ISC)، شهریور 1393.

23. محمودآبادی، محمدرضا، حمیدرضا اویسی و جمشید فضیلتی. «بررسی ناپایداری دینامیکی پنل‌های استوانه‌ای کامپوزیت چندلایه با کاربرد تئوری لایروایز مرتبه اول برشی و روش نوار محدود اسپلاینو،» نشریه علوم و فناوری کامپوزیت‏، دانشگاه علم و صنعت، شهریور 1393.

24. محمودآبادی، محمدرضا، حمیدرضا اویسی، جمشید فضیلتی، «تحلیل نوار محدود ناپایداری دینامیکی صفحات کامپوزیتی چند لایه ضخیم با استفاده از تئوری لایروایز مرتبه اول،» چهارمین کنفرانس بین‌المللی آکوستیک و ارتعاشات، تهران، آذر 1393.

25. مرآتی، محمدجواد، وحید نیكنام، حلیمه حسن‌پور و مسعود میرمعصومی. «مقایسه تأثیر تنش شوری بر رشد و پاسخ‌های آنتی اکسیدان در اندام‌های مختلف گیاه پونه معطر،» نشریه علمی پژوهشی پژوهش‌های گیاهی، تهران، فروردین 1393.

26. مرآتی، محمدجواد، وحید نیکنام، حلیمه حسن‌پور و مسعود میرمعصومی. «بررسی تأثیر پنکونازول در کاهش اثرات منفی تنش شوری در گیاه پونه معطر (Mentha pulegium L)،» کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی، اصفهان، اردیبهشت 1393.

27. مرآتی، محمدجواد، وحید نیکنام، حلیمه حسن‌پور و مسعود میرمعصومی.، «مطالعه تأثیر تنش شوری بر محتوای آب نسبی، محتوای هیدروژن پراکسید و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان در گیاه پونه معطر (Mentha pulegium L)،» کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی، اصفهان، اردیبهشت 1393.

28. مرآتی، محمدجواد، وحید نیکنام، حلیمه حسن‌پور و مسعود میرمعصومی‌. «بررسی تأثیر طول دوره تنش شوری بر رشد، محتوای قندهای محلول و محتوای کاروتنوئیدها در گیاه پونه معطر (Mentha pulegium L)،» کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی، اصفهان، اردیبهشت 1393.

29. مرآتی، محمدجواد، وحید نیکنام، حلیمه حسن‌پور و مسعود میرمعصومی‌. «تأثیر پنکونازول در کاهش اثرات منفی تنش شوری در گیاه پونه معطر (Mentha pulegium L)،» کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران، دانشگاه خوارزمی ‏- کرج، شهریور 1393.

30. هادی دولابی، مصطفی، علی‌محمد گرجی و حمیدرضا تاجیک. «بررسی اثرات طول بوستر و سرعت در جدایش غیردائم و آزاد بوسترهای موازی در حامل ماهواره،» فصلنامه علمی پژوهشی علوم و فناوری فضایی، تابستان 1393.

31. یادگاری، مهدی، سیدآرش سیدشمس طالقانی و خدایار جوادی «کاربرد ساختارهای متخلخل در کاهش شدت شوک روی یک ایرفویل،» همایش دانش و فناوری هوافضا دانشگاه مالک اشتر، تهران، اردیبهشت 1393.

32. یادگاری، مهدی، سیدآرش سیدشمس طالقانی و خدایار جوادی. «کنترل غیرفعال و مطالعه پارامتریک تداخل شوک و لایه مرزی با محفظه و سطح متخلخل در جریان گذر صوتی،» نشریه مهندسی مکانیک مدرس، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، اردیبهشت 1393.

33. یادگاری، مهدی و سیدآرش شمس طالقانی. «بررسی استفاده از کنترل غیرفعال در کاهش تداخل شوک و لایه مرزی در ورودی هوای موتور و بررسی تلفات جریان،» اولـین کـنـفـرانـس بیـن‌المـللی و سـومـین کـنـفـرانـس مـلی انجمن پیشرانش هوافضایی ایران، مالک اشتر، اصفهان، آبان 1393.

34. یادگاری، مهدی، سیدآرش سیدشمس طالقانی و خدایار جوادی. «کنترل غیرفعال تذاخل شوک و لایه مرزی با استفاده از محفظه و سطح متخلخل،» بیست و دومین همایش بین‌المللی مهندسی مکانیک ایران، دانشگاه چمران، اهواز، اردیبهشت 1393.

35. Abdollahi-Pour, S., A. Mohammadi and M. Ebrahimi, “Aerodynamic Characteristics of a Circular Cylinder in Axial Flow,” Beijing University of Aeronautics and Astronautics International Conference on Experimental Fluid Mechanics ICEFM2014, August 2014.

36. Entezari, S.M., M. Mohammadi-Amin and M.M. Alishahi, “Numerical Simulaton and Parametric Study of Supersonic Wing Flutter,” 29th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences (ICAS2014), Russia, September 2014.

37. Entezari, S.M. and Mohammadi-Amin, M., “Numerical Investigation of High Reynolds Number Von Karman Flow,” 11th World Congress on Computational Mechanics (WCCM XI), Spain, August 2014.

38. Farsi, M.A. and R. Kamali Moghadam, “Effect of Reduced Frequency on Longitudinal Oscillatory Derivatives of an Airfoil Based on Wind Tunnel Data,” International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering, ICAME2014, Madrid, Spain, July 2014.

39. Hajebrahimi, Z., L. Alidoust, M. Arabian and M. Ebrahimi, “Physiology Responses of Rhesus Monkeys to Vibration,” 40th COSPAR Scientific Assembly, Moscow, Russia, August 2014.

40. Hassanpour, H., R.A. Khavari-Nejad, V. Niknam, Kh. Razavi and F. Najafi, “Effect of Penconazole and Drought Stress on Essential Oil Composition and Gene Expression of Pennyroyal (Mentha pulegium L.) at Flowering Stage,” Acta Physiologia Plantarum Germany (ISI), July 2014.

41. Hoshyarmanesh, S., M. Bahrami and R. Kalantarinezhad, “Multiscale Simulation of Nanomechanical Biosensor to Detect Prostate Specific Antigen,” Computational and Theoretical Nanoscience (ISI), USA, May 2014.

42. Hossaini, A. and S. Noori, “Laminar and Turbulent Aero Heating Predictions over Blunt Body in Hypersonic Flow,” Journal of Space Science and Technology (JSST), 2014.

43. Kamali Moghadam, R. and Hosseini, S.A., “Assessment of Real Gas Effects on Approximate and Boundary Layer Equations for Hypersonic Laminar Flow over Axisymmetric Bodies,” International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering ICAME2014, Spain, July 2014.

44. Kashani, H., “Numerical Investigation of Optimized Energy Dissipation in Friction Joints,” 11th World Congress on Computational Mechanics, Spain, July 2014.

45. Kazemi, H., "Establishing an Independent International Space Authority ‏- a Real Requirement for Private Human Flight," 65th International Astronautical Congress, Spain, October 2014.

46. Merati, M.J., H. Hassanpour, V. Niknam and M. Mirmasoumi, “Exogenous Application of Penconazole Regulates Plant Growth and Antioxidative Responses in Salt‏-Stressed Mentha Pulegium L.,” The Journal of Plant Interaction (ISI), England, April 2014.

47. Ovesy, H.R., J. Fazilati and M.R. Mahmoudabadi, “Finite Strip Buckling and Free Vibrations Analysis of Laminated Composite Plates Containing Delamination Using a First Order Layerwise Theory,” The Twelfth International Conference on Computational Structures Technology, Italy, September 2014.

48. Sadeghikia, F., M. Mahmoodi, H. Hashemi-Mehne and J. Ghayoomeh, “Helical Antenna Over Different Ground Plane,” The Hague, The Netherlands EUCAP, 2014.

49. Tabibian, Sh. and B. Ahmad Akbari Nasersharif, “Speech Enhancement Using a Wavele Thresholding Method Based on Symmetric Kullback–Leibler Divergence,” Elsevier Signal Processing, July 2014.

50. Tahsini, A.M. and S.A. Hosseini, “Numerical Study of the Temperature History of Thermally Protected Blunt Nose During Flight,” International Conference on Aerospace Engineering, July 2014.

51. Tahsini, A.M. and S. Tadayon Mousavi, “Ablative Heat Shield Design for Reentry Vehicle Using Numerical Analysis,” International Conference on Aerospace Engineering, July 2014.

52. Tahsini, A.M. and S. Tadayon Mousavi, “Investigating the Supersonic Combustion Efficiency for the Jet‏-in‏-Cross‏-Flow,” International Journal of Hydrogen Energy (ISI), February 2013.

53. Tahsini, A.M., “Numerical Prediction of the Magneto Plasma Dynamic Thrusters Performance,” International Conference on Aerospace Engineering, July 2014.

54. Tahsini, A.M., “The Head-on Collision of Normal Detonation Waves,” Aerospace Propulsion, October 2014.

55. Tahsini, A.M. and S. Tadayon Mosavi, “Oblique Shock Effects on Hydrogen Jet Combustion in Supersonic Cross flow,” Aerospace Propulsion, October 2014.

56. Tahsini, A.M. and S. Tadayon Mosavi, “Ten Head‏- on Collision of Norma Detonation Waves,” Aerospace Propulsion, October 2014.

57. Yousefirad, S., N. Nasirzadeh Azizkandi and P. Aliparast, “A 10‏-bit 10 MS‏/s Double Supply Low Power Analog to Digital Converter with Monotonic Switching for Wireless Sensor Applications,” 10th International Conference on Technical and Physical Problems of Electrical Engineering 2014, November 2014.

 

حاضرین در سایت

ما 775 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی فعالیت‌های پژوهشی دستاوردها مقاله‌ها