انتشارات پژوهشگاه

راهنمای خرید

علاقه‌مندان به خرید مجموعه مقالات، چكیده مقالات، و لوح فشرده، مجموع مبلغ سفارش را به حساب جاری 2172259002008 بانك ملی شعبة مسجد جامع شهرك قدس به نام درآمد اختصاصی پژوهشگاه هوافضا واریز و به همراه كاربرگ تكمیل‌شده درخواست خرید ، به نشانی:

تهران، شهرك قدس (غرب)، خ ایران زمین، خ مهستان، خ هوافضا (پانزدهم)، پژوهشگاه هوافضا، واحد مستندسازی و نشر ارسال كنند.

 

خنک کاری لایه‌ای

طیبی رهنی (محمد)، سلیمی (محمدرضا) و رمضانی زاده (مهدی)

  

 سال نشر: 1400

نوبت چاپ: اول

تیراژ: 100 نسخه

 قیمت: 2,300,000  ریال

 

فهرست مطالب و پيشگفتار

 

  


اصول طراحی سامانه های کم پیشران شیمیایی ماهواره

ناصح (حسن)، سلیمی (محمدرضا)، کریمایی (حدیثه) و جوکاری (احسان)

  

 سال نشر: 1400

نوبت چاپ: اول

تیراژ: 100 نسخه

 قیمت: 1,800,000  ریال

 

فهرست مطالب و پيشگفتار

 

  


اصول طراحی موتور و پیشرانش هوایی پیشرفته

امی(فتح اله)  و جعفری پناه (سعید)

  

 سال نشر: 1400

نوبت چاپ: اول

تیراژ: 100 نسخه

 قیمت: 2,900,000  ریال

 

فهرست مطالب و پيشگفتار

 

  


ديناميك و كنترل سازه‌هاي انعطاف‌پذير

عظيمي (ميلاد) و مرادی (صمد)

  

 سال نشر: 1399

نوبت چاپ: اول

تیراژ: 100 نسخه

 قیمت: 2,000,000  ریال

 

فهرست مطالب و پيشگفتار

 

  


مباني تخريب حرارتي و اشتعال پذيري پليمرها

بهراميان(احمدرضا)  و صباغ (سميره)

  

 سال نشر: 1399

نوبت چاپ: اول

تیراژ: 100 نسخه

 قیمت: 2,000,000  ریال

 

فهرست مطالب و پيشگفتار

 

  


سازوکارهای درک و پاسخ به گرانش و بی وزنی در گیاهان

حسن پور (حلیمه)

  

 سال نشر: 1398

نوبت چاپ: اول

تیراژ: 100 نسخه

 قیمت: 750,000  ریال

 

فهرست مطالب و پيشگفتار

 

  


روش طراحی و تحلیل موتورهای فضایی با استفاده از نرم افزار RPA

امی (فتح‌اله)، رستمی (الیاس)  و رستمی (محسن) 

  

 سال نشر: 1398

نوبت چاپ: اول

تیراژ: 100 نسخه

 قیمت: 1,400,000  ریال

 

فهرست مطالب و پيشگفتار

 

  


مجموعه مقالات اولین کنگرة هوانوردی عمومی ایران

طیبی‌رهنی(محمد)، شمس طالقانی (آرش) و نکوفر (کورس)

   

 سال نشر: 1397

نوبت چاپ: اول

تیراژ: 30 نسخه

 قیمت: 1,500,000  ریال

 

فهرست مطالب و پيشگفتار

 

  


اصول پرواز

طیبی رهنی (محمد) و پ‌ژول (پیمان)

   

 سال نشر: 1396

نوبت چاپ: اول

تیراژ: 300 نسخه

 قیمت:1250000 ریال

 

فهرست مطالب و پيشگفتار

 

  


تصویر برداری ماهواره ای در حقوق بین الملل

محمودی (سید هادی)

  

 سال نشر: 1390

نوبت چاپ: اول

تیراژ: 200 نسخه

 قیمت:240000 ریال

 

فهرست مطالب و پيشگفتار

 

  


چگونه بنویسیم؟

بهرامی (محسن)و دسترنجی نژادفر (هاجر)

  

 سال نشر: 1388

نوبت چاپ: اول

تیراژ: 200 نسخه

 قیمت:75000 ریال

 

فهرست مطالب ،  پيشگفتار

 

  


خصوصی سازی فعالیت های فضایی

گلرو(علي‌اكبر)، زرنشان(شهرام)، رضي‌پور(فريبا)، محمودي(سيدهادي)

  

 سال نشر: 1389

نوبت چاپ: اول

تیراژ: 300 نسخه

 قیمت:90000 ریال

 

فهرست مطالب ، پيشگفتار

 

  


حقوق امنيت هوانوردي، حوادث پس از 11 سپتامبر 2001

گلرو(علي‌اكبر)، زرنشان(شهرام)، رضي‌پور(فريبا)، محمودي(سيدهادي)

  

 سال نشر: 1389

نوبت چاپ: اول

تیراژ: 300 نسخه

 قیمت:75000 ریال

 

فهرست مطالب ، پيشگفتار

 

  


زندگي در فضا (به مناسبت هفته جهاني فضا)

علي‌دوست (ليلا) و صيدي (افسانه)

  

 سال نشر: 1388

نوبت چاپ: اول

تیراژ: 200 نسخه

 

 

فهرست  مطالب ، پيشگفتار

 

  


اكسيژن و سامانه‌هاي آن در صنعت هوايي

رئيسي(كامران) و غفاري(هويار)

  

 سال نشر: 1388

نوبت چاپ: اول

تیراژ: 500 نسخه

 قيمت: 65.000 ريال

 

فهرست  مطالب ، پيشگفتار

 

  


راكت‌هاي كاوش جهان

بهرامي(محسن) و ديگران

  

 سال نشر: 1388

نوبت چاپ: اول

تیراژ: 500 نسخه

 قيمت: 310.000 ريال

 

فهرست  مطالب ، پيشگفتار

 

  


رفتار مكانيكي مواد مركب

طاهاي ابدي (محمد) 

  

 سال نشر: 1387

نوبت چاپ: اول

تیراژ: 500 نسخه

 قيمت: 100.000 ريال

 

فهرست مطالب ، پيشگفتار

 

  


نيم قرن بعد در فضا (مجموعه داستان‌هاي هفته جهاني فضا)

 

 

 

 سال نشر: 1387

نوبت چاپ: اول

تیراژ: 100 نسخه

 

فهرست مطالب ، پيشگفتار

 

  


سندهاي توسعة هوافضا (7 جلد) شامل:

1- سند جامع توسعة هوافضاي كشور

بهرامی (محسن) و ديگران

 

 سال نشر: 1387

نوبت چاپ: اول

تیراژ: 400 نسخه

 

فهرست مطالب ، پيشگفتار

 

  


سندهاي توسعة هوافضا (7 جلد) شامل:

2- مبانی و روش انجام کار

بهرامی (محسن) و ديگران

 

 سال نشر: 1387

نوبت چاپ: اول

تیراژ: 400 نسخه

 

فهرست مطالب ، پيشگفتار

 

  


سندهاي توسعة هوافضا (7 جلد) شامل:

3- سند توسعة هوافضاي كشورهاي منتخب

بهرامی (محسن) و ديگران

 

 سال نشر: 1387

نوبت چاپ: اول

تیراژ: 400 نسخه

 

فهرست مطالب ، پيشگفتار

 

  


سندهاي توسعة هوافضا (7 جلد) شامل:

4- سند توسعة علوم و فناوري كشورهاي منتخب

بهرامی (محسن) و ديگران

 

 سال نشر: 1387

نوبت چاپ: اول

تیراژ: 400 نسخه

 

فهرست مطالب ، پيشگفتار

 

  


سندهاي توسعة هوافضا (7 جلد) شامل:

5- درخت علوم و فناوري فضايي

بهرامی (محسن) و ديگران

 

 سال نشر: 1387

نوبت چاپ: اول

تیراژ: 400 نسخه

 

فهرست مطالب ، پيشگفتار

 

  


سندهاي توسعة هوافضا (7 جلد) شامل:

6- درخت علوم و فناوري هوايي

بهرامی (محسن) و ديگران

 

 سال نشر: 1387

نوبت چاپ: اول

تیراژ: 400 نسخه

 

فهرست مطالب ، پيشگفتار

 

  


سندهای توسعه هوافضا (7 جلد) شامل:

7- درخت علوم و فناوري هوانوردي

بهرامی (محسن) و ديگران

 

 سال نشر: 1387

نوبت چاپ: اول

تیراژ: 400 نسخه

 

فهرست مطالب ، پيشگفتار

 

  


انسان و فضا2

بهرامی (محسن) و ديگران

 

 سال نشر: 1387

نوبت چاپ: اول

تیراژ: 300 نسخه

قیمت: 375.000 ریال 

 

فهرست مطالب ، پيشگفتار

 

  


پس‌ماندهاي فضايي

يزدان‌‌پناه (شهرام) و ديگران

 

 سال نشر: 1385

نوبت چاپ: اول

تیراژ: 500 نسخه

قیمت: 75.000 ریال 

 

فهرست مطالب ، پيشگفتار 

 

 


پزشكي و فيزيولوژي فضايي

نوشادی (وحید) و دیگران

 

سال نشر: 1385

نوبت چاپ: اول

تیراژ: 500 نسخه

قیمت: 90.000 ریال

 

فهرست مطالب ، پيشگفتار

 

 


پزشكی و فیزیولوژی هوایی

نوشادی (وحید) و دیگران

 

سال نشر: 1385

نوبت چاپ: اول

تیراژ: 500 نسخه

قیمت: 70.000 ریال

 

فهرست مطالب ، پيشگفتار

 

 


انسان و فضا 1

اعضاي هيئت علمي و كارشناسان پژوهشي

 

 سال نشر: 1388

نوبت چاپ: اول

تيراژ: 500 نسخه

قيمت: 90.000 ريال

 

فهرست مطالب ، پيشگفتار

 

 


مقدمه‌اي بر آيروديناميك ورودي‌ها

طيبي‌‌رهني (محمد) و ديگران

 

سال نشر: 1383

نوبت چاپ: اول

تيراژ: 300 نسخه

قيمت: 20.000 ريال

 

فهرست مطالب ، پيشگفتار

 

 


سيستم‌هاي پرتاب فضايي جهان

ايزاكوويتز (استيون جي.)

ترجمه: نقيب‌لاهوتي (آرش)، نصيري(نهال)، نجات (امير)،

صادقي‌گيوي(زهرا)، محموديان(نينا)

سال نشر: 1380

نوبت چاپ: اول

تيراژ: 500 نسخه

قيمت: 75.000 ريال

فهرست مطالب ، پيشگفتار

 

 


حاضرین در سایت

ما 719 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی فعالیت‌های پژوهشی دستاوردها کتاب‌ها